Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Raportowanie finansowe w Grupie Asseco

Karolina Rzońca-Bajorek, Dyrektor ds. Dyrektor Sprawozdawczości Finansowej Asseco wzięła udział w konferencji Pulsu Biznesu – „Najlepsze praktyki nadzoru właścicielskiego i relacji między spółkami holdingu”, która odbyła się 14 listopada. Podczas wydarzenia opowiedziała m.in. o wyzwaniach w procesie raportowania finansowego w dużych spółkach kapitałowych oraz o przydatnych praktykach. Zwróciła uwagę także na to, w jaki sposób narzędzia IT takie jak Asseco Reporting Platform, mogą ten proces usprawnić. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci zarządów spółek, menedżerowie departamentów nadzoru właścicielskiego, strategii, audytu oraz controllingu w dużych grupach kapitałowych.

 

Więcej informacji o Asseco Reporting Platform na rp.asseco.com

Materiał powiązany – przydatne praktyki w raportowaniu finansowym

Zobacz także