Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak najlepiej przygotować raport roczny?

Asseco wzięło udział w tegorocznej edycji Akademii Raportu Rocznego, która odbyła się 22 listopada 2018 r. w Warszawie. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat sprawozdań rocznych spółek publicznych w odniesieniu do obowiązujących zaleceń regulacyjnych. Omówiono także aktualne trendy i wyzwania w przygotowaniu raportów z działalności organizacji notowanych na giełdzie.

W ramach konferencji odbyła się prezentacja „Mission impossible? Wyzwania stojące przed osobami odpowiedzianymi za przygotowanie sprawozdań finansowych”, którą poprowadziła Ewa Matlak, Menedżer Projektu, Asseco Poland. Zwróciła w niej uwagę m.in. na potrzebę terminowego przekazania sprawozdań finansowych dostosowanych merytorycznie do otoczenia regulacyjnego, które w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie.

Rozwiązanie, które oferujemy – system Asseco Reporting Platform w pełni wspiera organizacje w przygotowaniu raportów finansowych. Tworząc je wykorzystaliśmy dobre praktyki, wynikające ze stosowania jednolitego formatu sprawozdań. Ma to szczególne znacznie, ponieważ już od 1 stycznia 2020 roku spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych czeka rewolucja. Jest ona związana ze zmianą formatów przekazywanych plików z pdf na XTML lub iXBRL – powiedziała Ewa Matlak.

W tegorocznej konferencji Akademia Raportu Rocznego wzięli udział m.in. przedstawiciele kadry zarządzającej firm i instytucji, dyrektorzy finansowi, sprawozdawczości, controlingu spółek publicznych, a także firm notowanych na rynku New Connect oraz dostawcy oprogramowania do sporządzania sprawozdań finansowych. Organizatorem wydarzenia był Instytut Rachunkowości i Podatków.

Zobacz także