Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Reporting Platform

Jak usprawnić proces raportowania finansowego?

Rzetelne, terminowe i zgodne ze standardami raportowanie finansowe jest kluczowym elementem skutecznej komunikacji spółek i grup kapitałowych z rynkiem. Jest to jednak złożony proces, który niesie za sobą liczne wyzwania związane m.in. z terminowością, efektywnością oraz zmiennością środowiska regulacyjnego. W jaki sposób stawić im czoła?

Procesy raportowania finansowego i kontrolingowego wymagają sprawności działania oraz nieustannego śledzenia zmian przepisów prawa spowodowanych skomplikowanymi i często zmieniającymi się standardami sprawozdawczości finansowej. Jest to szczególnym wyzwaniem dla grup kapitałowych, działających na międzynarodowych rynkach. Źródłem ich potencjalnych problemów mogą być zarówno rozproszona struktura, brak jednolitych zasad rachunkowości, jak i niezależne systemy finansowo-księgowe. Jak więc firmy mogą sprawnie przeprowadzić ten proces?

Postaw na system IT

Kluczowe znaczenie mają tutaj dwa czynniki. Pierwszym jest właściwe zaplanowanie poszczególnych etapów prac — czyli jasny podział obowiązków pomiędzy uczestnikami procesu, uwzględniający dokładne ramy czasowe dla wszystkich działań. Drugi to automatyzacja procesów, za którą odpowiadają rozwiązania IT. Tutaj ogromne znaczenie ma to, z jakiego systemu korzysta organizacja i czy jest on dopasowany do jej specyfiki, ponieważ inne są oczekiwania dużych banków, przedsiębiorstw, czy grup kapitałowych, których proces konsolidacji jest rozproszony geograficznie. Należy także zwrócić uwagę na możliwość konfiguracji oraz elastycznego dostosowania funkcjonalności systemu do skali prowadzonego biznesu.

Wybierz najlepsze rozwiązanie

Dobry system IT jest wsparciem na każdym etapie realizacji procesu raportowania. Już w fazie prac związanych z harmonogramowaniem pozwala zadbać o terminowość działań, a co najważniejsze zapewnia sprawną komunikację uczestników procesu raportowego. Porządkuje także gromadzenie oraz przetwarzanie danych finansowych. Zapewnia do nich dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dzięki czemu użytkownik może z nich korzystać, w każdym miejscu i czasie.

Nowoczesne rozwiązania IT usprawniają także pozyskanie danych z systemów źródłowych i stanowią wsparcie w procesie ich przekształcenia do pożądanego układu wynikowego. Znacznie przyspieszają proces raportowania i pozwalają na poprawę jakości sprawozdania, zapewniają łatwość analizy i audytu danych oraz możliwość weryfikacji na różnych poziomach granulacji informacji. Umożliwiają także prezentację wyników wymaganej formie, a co ważne — pozwalają na minimalizację ryzyka związanego z wystąpieniem błędów.

Współpracuj ze sprawdzonym dostawcą

Przy wyborze najlepszego rozwiązania nie można zapomnieć o jednej z najważniejszych kwestii. A mianowicie, czy system zapewni organizacji sprawnie i szybkie dostosowanie się do zmian zachodzących w jej otoczeniu biznesowym i regulacyjnym. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie że od 1 stycznia 2020 r. spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych czeka rewolucja. Jest ona związana z nowymi formatami przekazywanych danych: XTML lub iXBRL.

Jednak to, czy rozwiązanie będzie gotowe na nadchodzące zmiany zależy głównie od dostawcy. To on powinien na bieżąco weryfikować otoczenie regulatora, a także rozwijać aplikację zgodnie obszarami działalności organizacji. Wszystko po to by zapewnić rozwój systemu odpowiadający indywidualnym potrzebom oraz oczekiwaniom klientów. W innym wypadku stanie się on nieaktualny, a przez to bezużyteczny.

Więcej informacji o Asseco Reporting Platform: reporting-platform.asseco.com

Ewa Matlak, Menedżer Produktu Asseco Reporting Platform w Asseco Poland

Wypowiedź ukazała się na łamach magazynu Rynek Inwestycji, 01.12.2018, str. 178.

Asseco Reporting Platform

Zobacz także