Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wdraża w BNP Paribas Leasing Solutions Polska e-podpisywanie umów finansowania

BNP Paribas Leasing Solutions Polska przy wsparciu Asseco wprowadza kompleksowe rozwiązanie umożliwiające zdalne podpisywanie umów. Wdrożenie zapewni możliwość sygnowania dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz walidację, czyli weryfikację złożonych podpisów dzięki aplikacji Signer od Asseco Data Systems. Dzięki rozwiązaniu ograniczono bezpośrednie kontakty, przyspieszono czas realizacji usługi i podniesiono jej bezpieczeństwo.

BNP Paribas Leasing Solutions, należące do Grupy BNP Paribas, to europejski lider w dziedzinie finansowania profesjonalnego sprzętu, wspierający rozwój swoich klientów i partnerów przemysłowych. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, spółka działająca w Polsce zdecydowała się na wprowadzenie nowoczesnych usług zaufania i możliwości podpisywania umów finansowania bez wychodzenia z domu.

„W BNP Paribas Leasing Solutions zapewniamy firmom elastyczność potrzebną do utrzymania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Jako eksperci doskonale znamy branże, w których działają nasi klienci i partnerzy. Przewidujemy zmiany zachodzące na rynku i reagując na nie, dobieramy rozwiązania wpisujące się w obecne, jak i przyszłe trendy. Dlatego jednym z naszych priorytetów, szczególnie w czasie trwającej pandemii, było zdigitalizowanie i uproszczenie procesu podpisywania umów finansowania oraz umożliwienie przeprowadzenia go w pełni zdalnie. Wprowadzone rozwiązanie usprawniło i przyspieszyło pracę, zwiększyło bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów, gdyż ograniczyło ich bezpośredni kontakt do minimum. Współpraca z Asseco Data Systems, jednym z głównych dostawców podpisów kwalifikowanych na polskim rynku sprawiła, że jesteśmy spokojni o wdrożone rozwiązanie i powodzenie projektu.” – podkreśla Marcin Nowacki, Managing Director of BLS Business Unit.

W ramach projektu Asseco Data Systems dostarczyło rozwiązanie, które pozwala na wykonanie zadań operacyjnych związanych z procesem realizacji leasingu w sposób całkowicie elektroniczny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

„Projekt dla BNP Paribas Leasing Solutions wyróżnia dedykowana instalacja platformy SIGNER w modelu SaaS. Umożliwia ona zarządzanie cyklem życia zabezpieczonego dokumentu elektronicznego, wykorzystując przy tym kwalifikowane usługi zaufania zgodne z Rozporządzeniem eIDAS. Ponadto udostępniliśmy dodatkowy komponent Sign HUB, który po integracji z platformą Signer pozwala na elektroniczne podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych metod potwierdzania oświadczeń woli m.in. z pomocą zdalnego podpisu kwalifikowanego SimplySign, kartowego e-podpisu kwalifikowanego oraz zwykłego podpisu elektronicznego tzw. podpisu SMS z wykorzystaniem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.”– dodaje Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

Kwalifikowane usługi zaufania oferowane przez Asseco Data Systems świadczone są zgodnie z wymaganiami eIDAS, a kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Zobacz także