Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Użytkownicy aplikacji Inperly zyskują możliwość korzystania z e-podpisu SimplySign

Billennium, dostawca rozwiązań IT dla biznesu, wprowadził w aplikacji Inperly możliwość podpisywania dokumentów za pomocą SimplySign. Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z podpisu elektronicznego oferowanego przez Asseco Data Systems w ramach platformy Microsoft Teams.

Aplikacja Inperly stworzona przez Billennium wspiera zdalną obsługę klienta, sprzedaż, zawieranie umów z dostawcami oraz procesy wewnętrzne w organizacjach m.in. z obszaru HR. Rozwiązanie pozwala na weryfikację tożsamości użytkownika i podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykorzystując platformę Microsoft Teams. Użytkownik Inperly udostępnia dokument do podpisu swojemu klientowi, interesantowi lub współpracownikowi w ramach rozmowy przez popularny komunikator lub na adres poczty elektronicznej. Odbiorca otrzymuje link do pliku zapisanego w chmurze wraz z instrukcją, jak przeprowadzić ten proces z użyciem SimplySign lub jednej z kilku dostępnych form podpisu.

„Cieszymy się, że teraz użytkownicy Inperly będą mogli korzystać również z e-podpisu SimplySign. Nasze rozwiązanie jest niezwykle popularne zarówno wśród klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Dzięki współpracy Billennium i Asseco Data Systems jeszcze więcej osób będzie mogło w wygodny sposób podpisywać dokumenty w ramach platformy Microsoft Teams. Z kolei Billennium zyska możliwość dotarcia do nowych grup odbiorców” – tłumaczy Paulina Dzwonkowska, Key Account Manager, Asseco Data Systems.

„Inperly to pierwsza aplikacja na rynku, pozwalająca na potwierdzenie tożsamości użytkownika i podpisywanie dokumentów w ramach Microsoft Teams i jedyna z tak szerokim wachlarzem różnych wariantów składania oświadczenia woli zdalnie. Dzięki wdrożeniu SimplySign, zyskujemy ważnego partnera usług zaufania i jeszcze bardziej rozszerzamy zakres możliwości Inperly dla klientów chcących digitalizować swoje procesy biznesowe i udostępniać wygodne formy składania podpisów swoim użytkownikom b2b i indywidualnym” – podsumowuje Tomasz Goźliński, Head of Products w Billennium.

Asseco Data Systems jest liderem usług zaufania w Polsce z największym udziałem rynkowym. SimplySign oferowany przez centrum certyfikacji Certum by Asseco był pierwszym w Polsce mobilnym podpisem elektronicznym niewymagającym fizycznego czytnika ani karty z certyfikatem. Rozwiązanie umożliwia złożenie podpisu na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon, tablet, laptop, ale także komputerze stacjonarnym. Podpis elektroniczny SimplySign jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu posiada moc prawną zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

SimplySign zapewnia również zgodność z kluczowymi usługami, takimi jak Program Płatnik (ZUS), CEIDG, e-Deklaracje, ePUAP, e-KRS oraz platformą e-zamówień JEDZ.

Zintegrowane narzędzia do pracy hybrydowej

Inperly to aplikacja działająca wewnątrz ekosystemu Microsoft Teams. Co ważne, użytkownik końcowy nie musi instalować dodatkowego oprogramowania, aby móc korzystać z podpisu elektronicznego. Rozwiązanie wpisuje się w trend pracy hybrydowej, która wymaga skutecznych narzędzi umożliwiających wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca. Kluczową rolę odgrywają platformy do współpracy, a także zintegrowane z nimi rozwiązania pozwalające na pracę z różnego rodzaju dokumentami. Przykładem takiego narzędzia jest właśnie Inperly.

Jak wynika z badania Microsoft Work Trend Index, 87 proc. pracowników uważa, że model hybrydowy przyczynił się do zwiększenia ich produktywności. Doceniają oni korzyści pracy w trybie mieszanym, gdzie część obowiązków wykonują z biura, a część z domu lub innego dowolnego miejsca. Coraz popularniejsze staje się również workation, czyli łączenie pracy z wakacjami. Według badania pracuj.pl 67 proc. osób zatrudnionych hybrydowo deklaruje, że nie wpłynęłoby to na ich efektywność. Środowisko pracy wciąż ewoluuje, a biznes musi nadążyć za tymi zmianami. Dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak Inperly z podpisem cyfrowym SimplySign, firmy mogą zapewnić właściwe warunki pracownikom hybrydowym.

Zobacz także