Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Akcja „Pomagamy” dla dzieci z Gliwic

Asseco w ramach projektu „Asseco dla Dzieci Ulicy” zorganizowało dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, cztery całodniowe wycieczki. Dzieci wybrały się m.in. do Wesołego Miasteczka – Legendia w Chorzowie w dniach 11 i 26 czerwca oraz na początku lipca zwiedziły Kopalnię Guido. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu, które placówka otrzymała w ramach akcji „Pomagamy”.

 

Ponadto korzystając z przyznanych przez Asseco środków finansowych, organizowane są zajęcia terenowe połączone z aktywnością fizyczną czy też wyjścia do kina. Biorą w nich udział dzieci i młodzież objęte pomocą Ośrodka, wychowankowie domów dziecka, oraz podopieczni Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

 

W ramach dofinansowania od Asseco z pomocy korzysta obecnie 36 osób. Jest to nie tylko wsparcie materialne, nasi pracownicy odwiedzają również rodziny, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji – powiedziała Dagmara Krzywicka, Menedżer ds. Sprzedaży w Asseco Poland.

 

Celem programu „Dzieci Ulicy” jest zmniejszenie marginalizacji społecznej uczestników oraz zwiększenie ich szans na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, poprzez udział w szeregu aktywności, które już po raz trzeci wsparło Asseco.

 

Zobacz także