Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Weekend migracyjny – o czym należy pamiętać?

Podczas projektów migracyjnych bardzo istotne jest, aby połączyć siłę i kompetencje zespołów biznesowo-analitycznych z deweloperskimi i technicznymi. Tak skonstruowany zespół zapewnia stworzenie rozumiejącego się organizmu, który z jednej strony dba o zaspokojenie potrzeb biznesu, a z drugiej o tempo dostarczania narzędzi.

Jednocześnie w bardzo szerokich i kompleksowych projektach wdrożenie realizujemy przyrostowo, dzięki czemu użytkownik końcowy otrzymuje je jak najwcześniej, co umożliwia mu szybką weryfikację. Z kolei dostawcy rozwiązania pozwala to na jego sprawne udoskonalanie – powiedziała Anna Stepanów, Manadżer, Asseco Business Consulting, która była jednym z ekspertów wspierających integrację systemów Banku Pekao i Idea Banku. Była to najszybsza, zakończona sukcesem integracja uniwersalnych banków komercyjnych na polskim rynku.

Zobacz także