Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Robodoradztwo wspiera inwestorów

Eksperci szacują, że do końca 2021 r. suma aktywów zainwestowanych w usługi obsługiwane przez roboty wyniesie 1,37 bln USD w ujęciu ogólnoświatowym. Do 2025 r. może to być nawet 2,5 bln USD. Robodoradztwo inwestycyjne zyskuje na popularności również w Polsce. To nie tylko technologiczna nowinka, która umożliwia inwestowanie 24/7 z dowolnej lokalizacji z dostępem do Internetu, ale przede wszystkim szansa na wejście na rynek inwestorów indywidualnych o średnich dochodach.

Za początek robodoradztwa możemy uznać 2008 r., kiedy kryzys finansowy spowodował spadek zaufania do doradców finansowych. Ponadto korzystanie z ich usług znajdowało się poza zasięgiem osób o średnich dochodach. Duże znaczenie miała też zmiana pokoleniowa oraz rozwój nowych technologii, które umożliwiły opracowanie odpowiednich algorytmów oraz wykorzystanie cyfrowych kanałów komunikacji.

Kowalski inwestuje

Robodoradztwo to usługa skierowana do osób, które nie mają doświadczenia inwestycyjnego i są zorientowane na długoterminowe, minimum roczne oszczędzanie. Oferuje ona wsparcie od samego początku procesu. Ponadto pozwala na dywersyfikację portfela tak, aby jak najlepiej odpowiadał nastawieniu inwestora do ryzyka, uwzględniał jego możliwości ekonomiczne, czyli to, ile może zainwestować jednorazowo i ile jest w stanie systematycznie dopłacać. Co ważne usługa jest komplementarna w stosunku do innych inwestycji, co umożliwia wykorzystanie części oszczędności, których robodoradca nie może obsłużyć.

Z usług robodoradcy możemy skorzystać decydując się na otwarcie rachunku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które przez wielu inwestorów są wykorzystywane do uzyskania optymalizacji podatkowej. Ponadto obsługuje on rachunki maklerskie, umożliwiając budowę portfela inwestycyjnego z instrumentów dostępnych na giełdzie (akcje, ETF-y, obligacje).

Siła algorytmu

Co jest największą wartością dodaną tej usługi? Możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o algorytmy, które są w stanie przeanalizować ogromne zasoby danych i na tej podstawie opracować obiektywną rekomendację. Usługa jest dostępna 24/7 z poziomu urządzenia podłączonego do sieci Internet. Ponadto jest regulowana i koncesjonowana przez państwo, co zapewnia użytkownikom ochronę przed nadużyciami i wytwarza mechanizmy, które pozwalają im porównać jakość produktów oferowanych przez różne podmioty.

Onboarding

Bez względu na formę inwestycji schemat korzystania z usługi robodoradztwa jest niemal zawsze identyczny. Proces zaczyna się od ankiety MIFID, której celem jest ustalenie naszego doświadczenia inwestycyjnego, poziomu akceptacji ryzyka i potencjalnych strat. Na tej podstawie powstaje nasz profil inwestycyjny, który wskazuje, w jakiej kategorii inwestorów się znajdujemy i pozwala na określenie, w które instrumenty możemy, czy też powinniśmy zainwestować. Następnie zdefiniowany zostaje nasz horyzont inwestycyjny, czyli to, jak długo jesteśmy w stanie inwestować, jakie miesięczne kwoty wpłat możemy realizować oraz jakie inwestycje i aktywa posiadamy. Na podstawie tych wszystkich parametrów algorytm może wybrać dla nas optymalny portfel modelowy, czyli taki zestaw instrumentów finansowych, które pozwolą zrealizować nasz cel inwestycyjny a jednocześnie są dla nas odpowiednie w kontekście profilu inwestycyjnego. Robodoradca z reguły przedstawia nam rekomendacje kilku portfeli modelowych. W oparciu o ich strukturę, wyniki historyczne, estymacje oraz nasze dodatkowe uwarunkowania czy potrzeby podejmujemy ostateczną decyzję i wybieramy ten, w który chcemy zainwestować. Następnie systematycznie otrzymujemy rekomendacje mówiące o tym, czy powinniśmy kupić, czy sprzedać określone instrumenty, tak aby nasz portfel był dopasowany do portfela modelowego. W zależności od trybu działania usługi zadaniem inwestora może być jawne akceptowanie lub realizacja automatyczna. Przy tej drugiej opcji zlecenia są automatycznie kierowane do egzekucji, więc nie musimy ich już w żaden sposób kontrolować, a po realizacji zlecenia otrzymujemy tylko informację, że nasz portfel został zaktualizowany.

Cały proces zautomatyzowanego doradztwa inwestycyjnego odbywa się w sposób prosty, intuicyjny i zapewniający pozytywny user experience. Inwestor uzyskuje narzędzie, które nie tylko umożliwia mu wejście na rynek nowych usług finansowych, ale również pomaga podejmować trafne decyzje oraz cały czas dostarcza aktualnych i wiarygodnych informacji o stanie i efektywności jego inwestycji.

Więcej informacji na: Promak Mate

Marcin Zaniewicz, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland

Zobacz także