Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Technologiczny wyścig na rynku kapitałowym

Podmioty rynku kapitałowego od lat intensywnie ze sobą konkurują w zakresie wykorzystywanych rozwiązań technologicznych. To sprawiło, że ten sektor jest wysoko rozwinięty w tej dziedzinie. Automatyzacja procesów czy sztuczna inteligencja to technologie bez których trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie biur maklerskich i firm świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego. Jak duży jest wpływ nowych technologii na rynek kapitałowy? Jak będzie on wyglądał w przyszłości?

Polski rynek finansowy i kapitałowy jest nowoczesny oraz zaawansowany technologicznie. Wynika to z tego, że nie odziedziczyliśmy długu technologicznego, ponieważ nasza współczesna giełda rozpoczęła swoją działalność dopiero 30 lat temu. Dzięki temu, że rynek ten od początku rozwijał się pod wpływem impulsów i trendów, płynących z krajów wysoko rozwiniętych, dzisiaj jest on bardzo zaawansowany pod względem technologicznym. Zarówno organizator obrotu, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych, jak i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych cały czas pracują nad tym, aby infrastruktura tego rynku była adekwatna do tego, co dzieje się na świecie.

Człowiek i automatyzacja

Wiele rozwiązań funkcjonujących w firmach inwestycyjnych jest zautomatyzowanych, jednak żaden algorytm czy sieć neuronowa nie są w stanie całkowicie zastąpić człowieka, będącego kluczowym elementem procesu szczególnie w obszarach, w których należy podejmować decyzje mające konsekwencje finansowe. Ponadto np. analityk czy doradca inwestycyjny potrafią myśleć abstrakcyjnie i kreatywnie w oparciu o pozyskaną wiedzę. Obecnie są więc oni wspierani przez komputery, które np. przygotowują im agregaty informacji oraz przetwarzają dane w oparciu o metody statystyczne. Automatyka sprawdza się bowiem wszędzie w kontekście powtarzalnych czynności realizowanych według jakiegoś wzorca. Wszędzie tam, gdzie można zastąpić obieg informacji realizowany w formie dokumentów papierowych, wymianą w formie elektronicznej, tam da się zastosować automaty. Jest to wartościowa zmiana również pod kątem ekologii. Wyeliminowanie papieru sprawia bowiem, że funkcjonowanie całego rynku kapitałowego jest bardziej przyjazne środowisku.

Automatyzacja procesów to nie tworzenie nowych algorytmów czy też zastępowanie istniejących systemów takimi, które eliminują prace człowieka. To świadome budowanie kompletnej infrastruktury i zmiana rozwiązań homogenicznych na heterogeniczne, które są dostępne również jako usługi w chmurze. Łatwo jest je wtedy integrować i uzyskać synergię, wynikającą z automatyzacji wymiany danych pomiędzy różnego rodzaju systemami.

Doradca dla każdego

Automatyzacja to jednak nie jedyne rozwiązanie, które zrewolucjonizowało rynek kapitałowy. Blisko 15 lat temu pojawiło się na nim robodoradztwo. Jest to usługa, która polega na budowaniu i zarządzaniu portfelami modelowymi instrumentów inwestycyjnych, gdzie całość procesu ich doboru do tego portfela realizowana jest przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji. Umożliwiło to upowszechnienie się tej usługi przede wszystkim dlatego, że jest ona tańsza od pracy dedykowanego doradcy inwestycyjnego. Robodoradztwo zmieniło i nadal zmienia kształt rynku finansowego, m.in. dając do niego dostęp szerszej grupie inwestorów, którzy otrzymują ofertę  dobrze zdywersyfikowanych i dopasowanych do swoich potrzeb portfeli inwestycyjnych.

Rynek kapitałowy przyszłości

Rynek kapitałowy stale się rozwija. Systematycznie pojawiają się na nim nowe rodzaje instrumentów. Mamy już kryptowaloty czy NFT (niewymienialne tokeny), które wciąż są instrumentami typu spekulacyjnego, jednak wpływają one na swego rodzaju deregulację. W efekcie obrót produktami giełdowymi czy pozagiełdowymi w całości przeniesie się do świata cyfrowego. Powszechne staną się usługi, które umożliwią użytkownikom w płynny i zintegrowany sposób przechodzić z etapu oszczędzania do inwestowania w aktywa, które obecnie są jeszcze uznawane za dość nietypowe.

Marcin Zaniewicz, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland

Autor był uczestnikiem konferencji „Capital Market Days”, która odbyła się w dniach 5-7 kwietnia br. Asseco było patronem honorowym wydarzenia.

Zobacz także