Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak wspierać inwestorów aktywnych i pasywnych?

Strategie inwestycyjne przyjęte przez inwestorów pasywnych i aktywnych przekładają się na zupełnie odmienne modele działania. Oznacza to, że mają oni inne potrzeby i wymagania. Dotyczy to, m.in. ich oczekiwań wobec rozwiązań technologicznych, z których korzystają.

Rozwiązania oferowane inwestorom pasywnym i aktywnym mają różne możliwości, wygląd i sposób działania – powiedział Marcin Zaniewicz, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland. Istotne jest to, aby każde z nich dopasowane było do potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz dostarczało im informacje w takim układzie i postaci, jaka jest przez nich wymagana i najlepiej odbierana. Interakcja z systemem powinna bowiem przebiegać w sposób adekwatny do oczekiwań inwestora, a prezentowanie informacji o osiągniętych rezultatach inwestycyjnych powinno być zgodne z jego horyzontem inwestycyjnym – dodał.

Więcej informacji na: https://promak.asseco.com/platforma-inwestora-omnichannel/

Zobacz także