Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Pozytywne efekty skuteczniejsze od nakazów

Informowanie personelu medycznego o tym, jakie są korzyści ze stosowania rozwiązań informatycznych jest znacznie skuteczniejsze niż działania nakazowe. Cyfryzacja sektora ochrony zdrowia nabiera tempa, jednak nadal w wielu placówkach jest ona na zbyt niskim poziomie. Wyzwaniem w tym zakresie są nie tylko koszty i regulacje, ale również podejście pracowników, którzy uważają, że ich zadaniem jest leczenie i zajmowanie się pacjentem, a nie gromadzenie danych.

Jest to skutek zachwiania równowagi pomiędzy obsługą pacjenta a komputera, co jest spowodowane, m.in. często zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Aby przekonać poszczególnych użytkowników systemu w tym lekarzy, zarządzających placówkami ochrony zdrowia i pacjentów do wdrażania oraz stosowania rozwiązań informatycznych, należy przedstawić im wartość, jaką będą one dla nich wnosić. Takim benefitem może być usprawnienie czy przyspieszenie procesu obsługi i terapii pacjenta. Pozytywne przykłady efektu wdrożenia są bowiem znacznie bardziej skuteczne niż jakiekolwiek działanie nakazowe. Nie zmienia to faktu, że wprowadzenie przez regulatora powszechnie stosowanych kryteriów jakościowych oceniających pracę szpitali, mogłoby być dodatkową motywacją do optymalizowania procesów w tych jednostkach.

Cyfrowy szpital powstaje stopniowo

Proces cyfryzacji jest zawsze wieloetapowy. Złożoność i różnorodność tego typu organizacji sprawia, że wymaga on wdrażania współpracujących ze sobą systemów w odpowiedniej kolejności. Podstawę stanowi szpitalny system informacyjny (HIS), do którego dodawane są kolejne elementy tworzące centrum zarządzania. Aby to rozwiązanie mogło efektywnie działać, niezbędne jest dostarczanie do niego danych i tutaj często pojawia się problem, bo choć wielu menedżerów dąży do tego, aby ich placówki funkcjonowały bez papierowych nośników informacji, to jakość tych ucyfrowionych danych pozostawia sporo do życzenia.

Dane to podstawa

Dostęp do informacji zależy jednak nie tylko od osób zarządzających jednostką, ale również regulatora. W Polsce trwają prace nad stosownymi zmianami legislacyjnymi w zakresie standaryzacji danych, co umożliwiłoby ich pełną integrację i wymianę przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności. Jeśli chodzi o rozwiązania IT, to są one tak projektowane, aby można je było kompleksowo integrować. Przykładem jest Chmura dla Zdrowia, która oferuje repozytorium danych w chmurze publicznej. Platforma działa w oparciu o standardy zaadaptowane przez Centrum e-Zdrowia, zapewniając dostosowanie do regulacji prawnych i cyberochronę. Należy bowiem pamiętać, że interoperacyjność i otwarcie się na systemy powoduje ogromne wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szpitale stają się w związku z tym celem dla hackerów i ataków np. typu ransomware.

Więcej informacji na https://www.chmuradlazdrowia.pl/

Jan Butkiewicz, Dyrektor Sprzedaży, Asseco Poland

Zobacz także