Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Otwarte dane to jedna z cech inteligentnych miast

W dniach 11-12 czerwca w Łodzi odbyła się pierwsza edycja targów Smart City Expo Poland. Było to pierwsze targi w Polsce poświęcone całkowicie tematyce inteligentnych technologii miejskich. Partnerem wydarzenia było Asseco Data Systems. Jednym z prelegentów w części konferencyjnej był Paweł Sokołowski, Dyrektor ds Rozwoju w Obszarze Smart City Asseco Data Systems. 

W targach Smart City Expo Poland wzięło udział 44 wystawców reprezentujących branże dostarczające nowoczesne technologie dla miast. Swoją ofertę zaprezentowali dostawcy m.in. oświetlenia, pojazdów elektrycznych i ładowarek do nich, rozwiązań antysmogowych. Asseco Data Systems zaprezentowało możliwości cyfrowej platformy do zarządzania miejską infrastrukturą – „Metropolis”.

Towarzysząca targom część konferencyjna podzielona była na bloki tematyczne. Jeden z nich – pt „Dane w mieście przyszłości” zakończony był dyskusją pt „Wykorzystanie i zarządzanie cyfrowymi danymi miejskimi dla poprawy jakości życia w mieście”, w której wziął udział Paweł Sokołowski reprezentujący Asseco Data Systems.

Stworzony przez Asseco „Metropolis Open API” to nowoczesny, otwarty system wspierający pobór opłat oraz funkcjonowanie transportu wykorzystującego wiodące wzorce architektoniczne. Korzyści, jakie miasto może uzyskać z otwartego API to przede wszystkim swoboda w rozwoju metropolitalnego systemu poboru opłat z wykorzystaniem najlepszych elementów wdrożonych wcześniej rozwiązań, możliwość definiowania otwartych postępowań na rynku zamówień publicznych oraz opracowanie procedur i mechanizmów skutecznej realizacji projektów integracyjnych zgodnie z ideą „API Economy”. – powiedział Paweł Sokołowski, Dyrektor ds Rozwoju w Obszarze Smart City Asseco Data Systems.

Wśród poruszonych zagadnień omawiano m.in. znaczenie zarządzania opartego o dane w procesie planowania rozwoju i zarządzania miastami – zarówno w kontekście tworzenia polityk miejskich i realizacji codziennych zadań, jak również podnoszenia świadomości mieszkańców i ich możliwości współzarządzania miastami. Dyskutowano także na temat kluczowych wyzwań polskich miast w obszarze danych miejskich – z punktu widzenia technologii, organizacji, a także kwestii społecznych.

Zobacz także