Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Miasta potrzebują przyspieszonej cyfryzacji. Eksperci Asseco komentują Krajową Politykę Miejską 2030

14 czerwca Rada Ministrów przyjęła Krajową Politykę Miejską 2030, która określa kierunki rozwoju polskich miast na najbliższe lata. Jednym z kluczowych warunków rozwoju aglomeracji miejskich, który uwzględniono w dokumencie jest przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej. Publikacja wskazuje najważniejsze czynniki, które będą miały wpływ na poprawę poziomu cyfryzacji samorządów. Zwraca uwagę na budowanie kompetencji cyfrowych wśród urzędników i mieszkańców, a także potrzebę odpowiedniego nasycenia rozwiązaniami cyfrowymi polskich miast. Dostrzega także konieczność rozwoju cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników, do czego kluczowe będzie uporządkowanie, przetwarzanie i otwarty dostęp do danych publicznych.

Krajowa Polityka Miejska 2030 została zaprezentowana podczas Światowego Forum Miejskiego, które odbyło się w Katowicach. Jeden rozdział dokumentu został poświęcony cyfryzacji, a rozwiązania ICT wskazano jako kluczowy czynnik, który będzie miał wpływ na poprawę zarządzania i usprawnienie funkcjonowania miast. Umożliwi to efektywny rozwój metropolii i budowę nowoczesnego społeczeństwa. Wg. prognoz ONZ w 2050 r. w miastach na świecie będzie mieszkało ponad 5 mld ludzi. To dwa razy więcej niż w 2009 r. Sytuacja taka będzie wymagała nowego podejścia i zmian praktycznie we wszystkich sferach życia miasta od infrastruktury, poprzez zarządzanie ruchem i komunikację z mieszkańcami, tak aby miasto mogło działać sprawnie, było dostępne oraz przyjazne, a także oferowało mieszkańcom wysoką jakość życia.

Krajowa Polityka Miejska 2030 pokazuje kierunki, w którym powinny zmierzać miasta, aby się efektywnie rozwijać. Jednym z kluczowych zadań, które zostało określone w dokumencie będzie opracowanie narzędzi do zarządzania mobilnością i parkingami, opartych o sztuczną inteligencję, które pomogą ograniczyć zatłoczenie i zanieczyszczenie. Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania smart city,  już teraz wdrażane w polskich miastach. Proces rozwoju inteligentnego miasta w Polsce następuje z pewnym opóźnieniem w stosunku do miast tak zaawansowanych, jak Helsinki czy Barcelona, ale mamy już za sobą pierwszy etap, w którym dominowała technologia. Obecnie jesteśmy na etapie, kiedy to miasta i ich mieszkańcy wybierają rozwiązania realizujące ich konkretne potrzeby. Aktualnie jednym z intensywniej rozwijających się obszarów smart city jest transport publiczny, który powinien być ekologiczny, czyli niskoemisyjny oraz zintegrowany, a więc wykorzystujący wszystkie dostępne usługi mobilności. Warto aby swoim zasięgiem obejmował obszar aglomeracji lub regionu koniecznie z uwzględnieniem wszystkich dostępnych środków transportu, w tym kolejowego, jako najszybszego i najmniej wrażliwego na zatłoczenia ciągów komunikacyjnych. Ponadto powinien spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, dostarczać pasażerom bieżące informacje, jak również być prosty w obsłudze i przyjazny dla pasażerów, szczególnie w kontekście systemów taryfowych, ulg i metod płatności. Istotne jest także, aby był przygotowany do integracji kolejnych usług. Przykładem takiego systemu jest „Fala” – Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności budowana przez Asseco w województwie pomorskim mówi Robert Kobylański, Wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za obszar smart city     

Ważnym aspektem cyfryzacji miast, o którym mówi Krajowa Polityka Miejska 2030 jest efektywne gromadzenie i wykorzystywanie olbrzymiej ilości danych, którymi dysponują miasta. W dokumencie dostrzeżono konieczność tworzenia wspólnych dla grup samorządów lub centralnych rozwiązań́ cyfrowych i organizacyjnych (platformy e-usług, systemy do zarządzania dokumentacją i archiwizacji, wspólne hurtownie danych, rozwiązania chmurowe, infrastrukturalne, a nawet wspólne biura informatyczne), co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków i generowanie oszczędności na etapie budowania, utrzymania i rozwoju systemów.

W tej chwili dane, do których dostęp mają samorządy często są rozproszone w różnych systemach dziedzinowych i ich wykorzystywanie nie jest na takim poziomie, aby efektywnie wspierać procesy zarządzania miastem. Dlatego ważne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwalają migrować dane do jednego, scentralizowanego systemu, efektywnie nimi zarządzać i wykorzystywać w kontaktach z mieszkańcami oraz innych obszarach funkcjonowania miasta. Dostępne są także elektroniczne platformy komunikacji miasta z mieszkańcami i przedsiębiorcami, dzięki którym mają oni dostęp do szeregu e‑Usług oraz sprofilowanych informacji. Rozwiązania te pozwalają skutecznie zarządzać miastem, tworzyć dobrą przestrzeń do współpracy, a także wpływają pozytywnie na integrowanie lokalnej społeczności. W zależności od indywidualnych potrzeb, dzięki dostępnym narzędziom, możliwa jest automatyzacja procesów pozwalająca na bardziej skuteczne zarządzanie finansami, zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat miejskich, co w konsekwencji przekłada się na oszczędność czasu i jakże cennych zasobów. Platformy te umożliwiają również tworzenie nowych usług, a także komunikację online z mieszkańcami, co pozwala samorządom lepiej rozpoznawać potrzeby obywateli. Samym mieszkańcom daje możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Wszystko to prowadzi do jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa mieszkańców w sprawach związanych z kształtem i funkcjonowaniem ich miasta, co jest kluczowym elementem zwiększającym ich identyfikację oraz przywiązanie do miejsca ich zamieszkania. Z tego rodzaju rozwiązań korzystają już polskie miasta m.in. Sieradz, Zabrze, Piła czy Oleśnica mówi Daniel Lala, Wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za współpracę z administracją samorządową

Cały dokument Krajowa Polityka Miejska 2030 jest do pobrania https://www.portalsamorzadowy.pl/pliki-download/195016.html

Zobacz także