Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Smart City, czyli miasto dobrego życia

Pandemia koronawirusa stała się motorem do pilnego wdrożenia rozwiązań Smart City w szczególności tam gdzie zapewniły bezpieczną i sprawną obsługę mieszkańców i pasażerów. Zmiany te mogliśmy odczuć przede wszystkim w obszarze transportu publicznego, w którym ograniczenia i potrzeby związane z COVID-19 potwierdziły słuszność kluczowych założeń w zakresie ich funkcjonalności i architektury.

Smart City określam jako miasto dobrego życia – tzw. Human Smart City – powiedział Robert Kobylański, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems. Proces rozwoju „inteligentnego miasta” można podzielić na trzy fazy, które w Polsce następują po sobie z pewnym opóźnieniem w stosunku do miast tak zaawansowanych, jak Helsinki czy Barcelona. Fazę pierwszą (czysto technologiczną) mamy już za sobą. Jesteśmy w fazie drugiej (konkretne rozwiązania dla konkretnych potrzeb), zahaczając lekko o trzecią, której wyznacznikiem jest udział mieszkańców w zarządzaniu zwykle poprzez budżety obywatelskie – dodał.

Nowoczesna mobilność

Jednym z intensywniej rozwijających się obszarów Smart City jest transport publiczny. Czym powinien się on cechować? Przede wszystkim powinien być ekologiczny, czyli niskoemisyjny oraz zintegrowany, a więc wykorzystujący wszystkie dostępne usługi. Warto aby swoim zasięgiem obejmował obszar aglomeracji lub regionu koniecznie z uwzględnieniem transportu kolejowego, jako najszybszego i najbardziej niewrażliwego na zatłoczenia ciągów komunikacyjnych. Ponadto powinien spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, dostarczać pasażerom bieżące informacje, jak również być prosty w obsłudze i przyjazny dla pasażerów, szczególnie w kontekście systemów taryfowych, ulg i metod płatności. Istotne jest także, aby był przygotowany do integracji kolejnych usług.

Rozwiązaniem pomagającym spełnić te kryteria, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących już technologii oraz przy skomplikowanej strukturze organizacyjnej i prawnej, są Platformy Integracyjne.

Przykładem takiego systemu jest „Fala”. To budowana w województwie pomorskim Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności, której wdrożenie realizuje Asseco Data Systems – powiedział Piotr Strzelec, Dyrektor Działu Sprzedaży w Pionie Smart City, Asseco Data Systems. Platforma integruje ponad 100 przewoźników, w tym 2 kolejowych i obejmuje obszar całego województwa w tym jego główne miasta. Ponadto będzie obsługiwał ponad 2,5 mln kont pasażerów, integrował i ujednolicał ponad 100 systemów taryfowych oraz 96 kategorii ulg, dzięki czemu opłata za bilet będzie prosta, czytelna i optymalna dla pasażera– dodał.

„Fala” umożliwi planowanie podróży z uwzględnieniem m.in. komunikacji kolejowej i lokalnej, systemów wypożyczania miejskich jednośladów, parkowania Park&Ride czy korzystania z taksówek. Płatności za przejazdy będą dokonywane w sposób jednolity (za pomocą wielu dostępnych w systemie nośników identyfikacji), bez względu na wybrany środek transportu. Na koniec dnia system optymalizuje opłaty, dobierając najlepszą dostępną taryfę. System bilingowy przetworzy płatności i udostępni komplet danych raportowych dla organizatorów, operatorów i wykonawców przejazdów. Dla zachowania skalowalności oraz wysokiej redundancji rozwiązanie uruchamiane jest w środowisku chmurowym.

W ramach projektu rozwijamy naszą platformę „Metropolis” oraz zapewniamy niezbędną infrastrukturę – powiedział Piotr Strzelec. Dostarczymy w sumie blisko 6 tys. urządzeń walidujących, ok. 1 tys. autokomputerów oraz 230 tys. spersonalizowanych nośników identyfikacji NFC. Prace infrastrukturalne obejmują ponad 200 przystanków i stacji kolejowych, ponad 350 peronów oraz ok. 1 tys. pojazdów, w tym autobusów, tramwajów i trolejbusów – podsumował.

Przedstawiciele Asseco byli uczestnikami III Kongresu Technologii Miejskich.

Więcej informacji o Smart City na: https://www.assecods.pl/oferta/smart-city/

Zobacz także