Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kulisy prac nad strategią cyberbezpieczeństwa dla Polski

Asseco wzięło udział w pracach nad polską strategią cyberbezpiczeństwa na lata 2017-2022. Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla sektora publicznego, prywatnego oraz obywateli w zakresie m.in. świadczenia lub korzystania z usług cyfrowych. Strategia została podpisana w formie uchwały przez Prezes Rady Ministrów w maju tego roku.

 

O tym jak przebiegała praca nad strategią oraz jakie instytucje państwowe były w nią zaangażowane opowiada Zdzisław Wiater, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej.

Zobacz także