Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Duże zmiany prawne dla dostawców usług w Internecie

Już od 17 lutego 2024 r. zacznie obowiązywać Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Jest to rozporządzenie, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej w Internecie oraz zwalczanie dezinformacji i nielegalnych treści. Regulacje obejmą podmioty, które świadczą tzw. usługi pośrednie, a w szczególności dostawców platform internetowych.

Akt o Usługach Cyfrowych to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2022/2065  w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE. Regulacje obejmą firmy, które świadczą tzw. usługi pośrednie, obejmujące usługi zwykłego przekazu oraz usługi cachingu i hostingu. W praktyce oznacza to, że objęte nim będą m.in. podmioty świadczące usługi: dostępu do Internetu, transmisji danych, w tym wymiany treści online i udostępniania plików oraz hostingowe (w tym chmury). W tej grupie znajdą się również platformy handlowe, sklepy z aplikacjami, sieci społecznościowe czy internetowe platformy z sektora turystycznego.

Obowiązki i kary

DSA reguluje m.in. obowiązki usługodawców oraz zasady wyłączenia odpowiedzialności w odniesieniu do nielegalnych treści obecnych w ich usłudze. Dostawcy będą mieć obowiązek np. zwalczania nielegalnych produktów i usług, przeciwdziałania oraz szybkiego reagowania na nielegalne treści i stosowania odpowiednich narzędzi służących ich moderowaniu. Akt nakłada również na niektórych dostawców zakaz stosowania zwodniczych interfejsów (dark patterns) oraz określone obowiązki w zakresie tzw. reklamy ukierunkowanej i systemów rekomendacji.  Za niestosowanie się do przepisów DSA będą groziły dotkliwe sankcje. Maksymalna kara pieniężna, która może zostać nałożona na dostawcę wynosi do 6 proc. rocznego światowego obrotu danego dostawcy w poprzednim roku rozliczeniowym.

DSA przewiduje konieczność powołania nowego organu – koordynatora ds. cyfrowych. W Polsce tę  funkcję prawdopodobnie będzie pełnić Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przy wsparciu  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), sprawującego rolę „innego organu” nadzorującego wykonanie niektórych przepisów DSA.

Wejście w życie

Od 25 sierpnia 2023 r. Akt o Usługach Cyfrowych obowiązuje w stosunku do 19 bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych wyznaczonych decyzjami Komisji Europejskiej. Żaden z polskich podmiotów nie znalazł się w tej grupie. Jednak już od 17 lutego 2024 r. rozporządzenie będzie obowiązywać wszystkie podmioty, które mu podlegają. Przepisy będą miały bowiem zastosowanie do wszystkich usług pośrednich oferowanych odbiorcom znajdującym się w Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca siedziby dostawców usług.

Sandra Mościcka-Wójciak, Radca Prawny, Asseco Poland

Zobacz także