Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kierunki rozwoju systemów IT dla instytucji z sektora rynków kapitałowych

9 października br. w Warszawie odbyła się konferencja Trading CEE zorganizowana przez Global Investor Group. Wydarzenie było skierowane przede wszystkim do uczestników lokalnego i międzynarodowego rynku kapitałowego, prowadzących działania inwestycyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z głównych tematów spotkania była dyskusja na temat trendów rozwoju sektora rynków kapitałowych

W ramach konferencji odbyła się debata pt. „Blockchain and technology innovation in capital markets: how to use new technologies in capital markets”, w której wzięli udział Slawomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; Piotr Kozłowski, Dyrektor Domu Maklerskiego, Bank Pekao; Izabela Olszewska, Wiceprezes Zarządu, GPW oraz Marcin Zaniewicz Ekspert, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland. Uczestnicy panelu zastanawiali się m.in. nad tym, jak nowoczesne technologie, w tym Big Data, sztuczna inteligencja, blockchain, rozwiązania chmurowe, wpływają na rozwój działalności biznesowej klientów. Wiele uwagi poświęcono też oczekiwaniom oraz potencjalnym zagrożeniom modeli biznesowych, które niesie ze sobą implementacja systemów wykorzystujących te technologie.

Asseco śledzi i analizuje na bieżąco wszystkie nowinki technologiczne oraz weryfikuje ich użyteczność na wielu poziomach m.in. poprzez dedykowany program Asseco Innovation Hub. Jest to ciągły proces, który wymaga od nas prowadzenia badań z zakresu R&D, mających na celu sprawdzenie możliwości i efektywności zastosowania nowych rozwiązań – powiedział Marcin Zaniewicz.

Przy wdrażaniu nowych technologii bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, poufności, automatyzacji przetwarzania danych oraz wydajności wytwarzanych rozwiązań informatycznych. Systemy oferowane przez Asseco w modelu SaaS gwarantują to bezpieczeństwo. Należy przy tym pamiętać, że ważne jest także dostosowanie otoczenia prawno-regulacyjnego do tego sposobu świadczenia usługi IT w obszarze podstawowej działalności firmy inwestycyjnej – dodał.

W konferencji Trading CEE wzięli udział przedstawiciele polskich i zagranicznych firm prowadzących działania inwestycyjne na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz giełdach zagranicznych. Asseco było Partnerem wydarzenia.

Zobacz także