Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kierunki rozwoju systemów IT w służbie zdrowia

Na informatyzację sektora zdrowia miały ostatnio duży wpływ zmiany prawne, związane z wejściem regulacji o ochronie danych osobowych – RODO. Obecnie, placówki medyczne przygotowują się do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji, e-Recept, e-Skierowań oraz e-Zwolnień. W jakim kierunku zmierzają oczekiwania w zakresie ich udostępnienia – zarówno lekarzy, jak i personelu medycznego oraz zarządzających placówkami? Na to i inne pytania odpowiada Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland na łamach artykułu dwumiesięcznika Rynek Zdrowia.

Coraz silniejsze są trendy przesuwania środka ciężkości w kierunku wspierania poprzez rozwiązania IT „części medycznej”, „procesów leczenia”, „wspomagania decyzji”, czyli przybliżenia ich do leczenia. Oczekuje się, że systemy informatyczne w coraz większym stopniu będą przyjazne lekarzowi, czy pielęgniarce w ich codziennej pracy, będą uwalniać ich od papierkowo-buchalteryjnej pracy i wspierać w zakresie merytorycznym – powiedział Krzysztof Groyecki. To z jednej strony szybki dostęp do informacji, jaki umożliwiają choćby rozwiązania mobilne, integracja z innymi systemami oraz urządzeniami, wstępne przetwarzanie dostarczanych danych czy wspomniane wcześniej systemy wspomagania decyzji w oparciu o zgromadzone informacje i bazę wiedzy. Z drugiej strony chodzi o wsparcie w zakresie weryfikacji procedur i przyjętych ścieżek decyzyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości dokumentowania bieżących działań – dodał.

Dla zarządzających placówkami medycznymi ważne są koszty zarówno wdrożenia, jak i utrzymania systemów. Dlatego też coraz częściej decydują się na rozwiązania w modelu SaaS. Asseco ma już za sobą pierwsze tego typu instalacje Asseco Medical Management Solutions (AMMS) zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Rosnące wymagania dla systemów in¬formatycznych to również rosnące koszty ich utrzymania, stąd też przewidujemy stały wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmuro¬wymi i outsourcingiem usług informatycznych w opiece zdrowotnej – powiedział.

Artykuł pt „Informatyczne trendy i oczekiwania”, ukazał się w wydaniu wrześniowo-październikowego numeru Rynku Zdrowia, str. 24.

Zobacz także