Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Czy Inteligentne Systemy Transportowe poprawiają bezpieczeństwo?

16 października 2019 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się spotkanie ekspertów zajmujących się inteligentnymi systemami transportowymi. Paweł Sokołowski, Dyrektor w Pionie Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej Asseco Data Systems, który na zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju reprezentował Asseco jako uczestnika tego rynku, przedstawił prezentację na temat mierników poziomu bezpieczeństwa w korelacji z wdrożonymi systemami ITS.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2017 r. utworzyło Transportowe Obserwatorium Badawcze. Jego celem jest stworzenie standardów oceny dotychczasowych działań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. TOB, tak jak CUPT działa pod auspicjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z założeniami, Obserwatorium umożliwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami społeczno-gospodarczymi angażującymi się w projekty transportowe. Wspomaga bieżący monitoring procesów rozwojowych  i efektów polityki transportowej realizowanej zarówno w miastach, jak i na obszarach aglomeracyjnych. TOB współpracuje z urzędami marszałkowskimi, urzędami miast, a także zarządcami i organizatorami miejskich systemów transportu.

16 października odbyło się spotkanie „ITS w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – na co i jak wpływa? Jego celem było zapoczątkowanie dyskusji na temat tego, jak należy badać wpływ inteligentnych systemów transportowych finansowanych ze środków UE. Ekspert Asseco Data Systems przedstawił prezentację pt „Czy Inteligentne Systemy Transportowe wpływają na bezpieczeństwo transportu publicznego? Jak to mierzyć?”. W swym wystąpieniu odwołał się do doświadczeń na bazie zrealizowanych przez ADS projektów transportowych.

„Zrealizowane przez nas w Rzeszowie projekty Inteligentnego Monitoringu Przystanków i nowego Dworca Lokalnego w sposób znaczący podniosły jakość transportu publicznego oraz bezpieczeństwa podróżnych. Częstotliwość notowanych na przystankach aktów wandalizmu zmniejszyła się aż dziesięciokrotnie. Inwestycja miasta w systemy AFC i PIS zaowocowała natomiast m.in. punktualniejszemu funkcjonowaniu komunikacji miejskiej”

Paweł Sokołowski, Dyrektor ds. Rozwoju w Obszarze Smart City, Asseco Data Systems.

Więcej informacji o Centrum Unijnych Projektów Transportowych: https://www.cupt.gov.pl/

Zobacz także