Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak cyfryzacja zmienia polską szkołę

Asseco Data Systems stworzyła dla sektora oświaty rozwiązania, które wprowadzają nową jakość w codziennym zarządzaniu szkołą. Z dostarczanej przez Obszar Administracji Terenowej Platformy Zarządzania Oświatą korzysta blisko 5 tys. szkół. O korzyściach wynikających z wdrożenia rozwiązań informatycznych dedykowanych sektorowi szkolnictwa opowiedział na łamach dziennika „Rzeczpospolita” wiceprezes Asseco Data Systems Jarosław Jastrzębski.

Rozwiązania informatyczne w procesie edukacji obecne są od kilkunastu lat. Elektroniczna rekrutacja do szkół w największych miastach jest czymś, do czego się przyzwyczailiśmy, jednak w mniejszych miejscowościach wciąż jest nowością. Z dostarczanej przez Asseco Platformy Zarządzania Oświatą dziś korzysta blisko 5 tysięcy szkół. Kompleksowy system informatyczny usprawnia zarządzanie placówkami oświatowymi różnego poziomu – przedszkolem, szkołą podstawową, średnią. Daje korzyści wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego – rodzicom, uczniom, nauczycielom, kadrze zarządzającej szkół oraz nadzorującym je jednostkom samorządowym.

Elektroniczna rekrutacja usprawnia proces zapisu do miejskich placówek edukacyjnych wszystkich typów, także tych realizujących zajęcia pozaszkolne.

„Niedawno najnowocześniejszą w kraju e-rekrutację wdrożył podkarpacki Mielec, który dodatkowo, jako pierwszy samorząd w kraju zdecydował się zintegrować go z profilem zaufanym. Wdrożony przez nas system elektronicznej rekrutacji w Mielcu to prawdziwy proces „paperless”. Na żadnym z etapów rekrutacji rodzic nie ma już obowiązku potwierdzania swojej woli przez osobiste pojawienie się w placówce i dostarczenie wydrukowanego formularza. System umożliwia bowiem złożenie cyfrowego podpisu za pomocą profilu zaufanego” – Jarosław Jastrzębski, wiceprezes Asseco Data Systems.

Kolejne funkcjonalności platformy edukacyjnej są szczególnie istotne z punktu widzenia codziennego funkcjonowania każdej placówki edukacyjnej.

Rozwiązaniem, z którego tysiące osób korzysta każdego dnia, jest dziennik elektroniczny. Funkcjonuje najczęściej w formie portalu internetowego, do którego dostęp mają, na różnych poziomach, trzy strony procesu edukacyjnego – nauczyciele, rodzice i uczniowie. Nauczycielom pozwala m.in. na sprawny kontakt z rodzicami oraz cyfryzację informacji na temat przebiegu nauki u każdego z uczniów – ocen, uwag, frekwencji. Rodzicom umożliwia bieżące monitorowanie uzyskanych przez dziecko wyników w nauce czy wysłanie wiadomości do nauczycieli. Uczeń może natomiast poprzez dziennik elektroniczny otrzymać np. informacje o zmianach w planie lekcji lub zakresie materiału obowiązującego na najbliższym sprawdzianie.

„Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Oczekujemy stałego dostępu do każdej potrzebnej nam informacji, stąd dynamiczny rozwój kanałów, które nam ją dostarczą. Jeszcze kilkanaście lat temu rodzic miał szanse na kontakt z nauczycielem oraz zweryfikowanie ocen dziecka jedynie kilka razy w roku, na wywiadówkach. Wszechobecny dostęp do internetu umożliwił wykorzystanie go w również zarządzaniu procesem edukacyjnym. Korzystają na tym wszyscy – rodzice, nauczyciele i przede wszystkim kadra zarządzająca placówkami edukacyjnym. Z ich punktu widzenia cyfryzacja poszczególnych procesów jest prawdziwą rewolucją” – powiedział Jarosław Jastrzębski.

Jednym z takich obszarów jest zdefiniowany w Prawie oświatowym i powszechnie obowiązujący w każdej placówce edukacyjnej arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument ten musi szczegółowo określać organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym.  Wdrożenie arkusza w formie elektronicznej aplikacji to dla dyrektora placówki sprawniejsze zaplanowanie organizacji każdego roku szkolnego, jak i bieżący monitoring działań realizowanych przez szkołę i przedszkole. Elektroniczny arkusz organizacyjny to aplikacja obejmująca wszystkie funkcjonalności przewidziane prawem oświatowym. Można za jego pomocą zaplanować tygodniowy rozkład zajęć poszczególnych oddziałów, określić ich skład osobowy, planować zajęcia dodatkowe, organizować funkcjonowanie świetlicy i biblioteki, prowadzić ewidencję zatrudnionych osób i organizować czas ich pracy. Pozostałe aplikacje platformy zarządzania oświatą pozwalają m.in. na inwentaryzację szkolnego wyposażenia, analizowanie frekwencji szkolnej, wystawianie świadectwa i legitymacji, wyliczanie stypendiów dla uczniów czy dofinansowania dla nauczycieli.

E-rozwiązania dla oświaty mogą być obsługiwane z poziomu przeglądarki internetowej. To sprawia, że wdrożenie jest dla samorządu szybkie i nie wymaga integracji z innymi funkcjonującymi w mieście systemami. Scentralizowana architektura oznacza jednolity system we wszystkich strukturach gminy związanych z oświatą i tym samym jeden obowiązujący system we wszystkich jednostkach edukacyjnych im podległych – zarówno szkołach, jak i placówkach pozaszkolnych. Jest to rozwiązanie o wiele bardziej efektywne kosztowo niż wdrożenie i utrzymanie rozwiązań zdecentralizowanych, które sprawdza się zarówno w kilkutysięcznych miastach, którym pozwala na wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania zarządczego przy stosunkowo niskich nakładach, jak i dużym miastom, które dzięki kompleksowemu systemowi zyskują sprawniejsze zarządzenia wieloma podległymi jednostkami.

Tekst pt  „Jak cyfryzacja zmienia polską szkołę” ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dn. 14.10.2019 r.

Zobacz także