Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem Smart City Forum

27 i 28 marca w Warszawie odbyło się Smart City Forum – największe w Polsce wydarzenie poświęcone tematyce inteligentnych miast. Jak co roku, włodarze miast wraz z przedstawicielami branży technologicznej wymieniali się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, planami i podsumowywali miniony rok pod względem wdrożonych na polskim rynku projektów. Pion Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej Asseco Data Systems reprezentowany był przez Pawła Barnasia, Dyrektora Pionu oraz Pawła Sokołowskiego, Dyrektora ds. Rozwoju w Obszarze Smart City.  

Eksperci Asseco byli prelegentami bloku tematycznego poświęconego uniwersalnym systemom płatności. W swojej prezentacji pt „Ewolucja pieniądza elektronicznego w uniwersalnych systemach płatności – od IPE do EMV i co dalej?” Paweł Sokołowski przedstawił m.in. koncepcję 4 faz rozwoju inteligentnych miast, na które składają się:

– Etap „Smart city 1.0”, trwający od lat 90-tych do 2010. Wdrażano wówczas jedynie gotowe, dostępne w danym momencie produkty oferowane przez firmy technologiczne

– Etap „Smart city 2.0”, przypadający na lata 2011 -2015 charakteryzował się aktywnym dialogiem z miastem, które wtedy dopiero zaczęły definiować swoje potrzeby, na które dostawcy rozwiązań informatycznych musieli odpowiedzieć.

– Etap „Smart city 3.0”, aktualnie trwający to dalszy etap rozwojowy poprzedniej fazy; poza definiowaniem własnych potrzeb przez miasta, dziś zauważamy również intensyfikację dialogu z mieszkańcami w formie m.in. budżetów obywatelskich.

– Etap „Smart city 4.”, zgodnie z którym inteligentne miasto przyszłości powinno być  zrównoważonym, ale wciąż rozwijającym się ekosystemem, w którym rozwiązania informatyczne pomagają w realizacji pełnego dialogu z mieszkańcem, a także optymalizują miejską infrastrukturę.

Poszczególne etapy rozwoju miejskiej inteligencji zostały przedstawione na przykładzie ewolucji funkcjonalności kart miejskich, jako jednego z najbardziej rozpowszechnionych przejawów „smart city”.

System płatności za komunikację miejską  powinien być traktowany jako elementu szerokiego pojęcia miejskiej inteligencji. Musi ona być zorientowana na wszystkie usługi miejskie, a sam rodzaj uiszczania płatności jest sprawą wtórną i pozostawioną do decyzji użytkownika (user experience). Stworzony przez Asseco system Metropolis jest uniwersalną platformą usług miejskich, którą można nieustannie rozwijać zgodnie z najnowszym trendami i potrzebami użytkowników – powiedział Paweł Sokołowski, Dyrektor ds. Rozwoju w obszarze Smart City w Asseco Data Systems.

Temat miejskich płatności omówiony został również podczas debaty, w której wziął udział Paweł Barnaś, Dyrektor Pionu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej Asseco Data Systems. Podczas dyskusji poruszano m.in. tematy bezpieczeństwa zbliżeniowych systemów płatniczych i biletowych, miast „bezgotówkowych”, a także różnych form płatności dostępnych z poziomu urządzeń stacjonarnych, aplikacji mobilnych, czy stron www, połączonych w jedną, miejską platformę. Omawiano też zrealizowane w polskich miastach wdrożenia płatności kartą zbliżeniową, które  zastąpiły tradycyjne bilety.

Zobacz także