Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Przedsiębiorstwa Wod-Kan 2030

W 1999 roku Bill Gates w swojej książce „Business @ the Speed of Thought: Using a Digital Nervous System” napisał: Ludzie będą nosić przy sobie niewielkie urządzenia, które pozwolą im cały czas być w kontakcie z innymi, załatwiać sprawy biznesowe z dowolnego miejsca. Będą mogli sprawdzać wiadomości, sprawdzać godziny lotów, notowania giełdy i cokolwiek innego zapragną. Wtedy wydawać się mogło, że stwierdzenie to jest wyjęte niczym z powieści sience fiction, tymczasem już od kilku lat jest to nasza rzeczywistość. Żyjemy w świecie rozpędzonej cyfrowej transformacji. Czas zastanowić się, w jaki sposób może ona wpłynąć także na przedsiębiorstwa Wod-Kan? Jak technologia zmieni ich rzeczywistość? Na m.in. te pytania odpowiada Sławomir Dudziak, Product Manager w Asseco Poland na łamach Magazynu Kierunek Wod-Kan.

Istnieje kilka czynników, które wpływają na przedsiębiorstwa Wod-Kan. Są to m.in. zmienność otoczenia regulacyjnego oraz sektora utilities — zarówno w Polsce, jak i krajach najbardziej rozwiniętych, a także obszaru technologicznego. Nie bez znaczenia są też nowe obowiązki narzucane na jednostki samorządu terytorialnego. Dobrym przykładem jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Ilość wymaganych punktów jest na tyle duża, że należy się spodziewać, iż część tego obowiązku zostanie przeniesiona na podmioty zależne od samorządów, w tym na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Jeżeli tak się stanie to rozliczenie dostępu do stacji ładowania, bądź samej usługi będzie się odbywać razem z rachunkiem za wodę. Od tego jest już tylko mały krok do rozliczeń wielu mediów. Dotyczy to także opłat za energię elektryczną.

Rozpoczęcie sprzedaży prądu przez jednostki zależne od samorządów zapewni im oraz ich mieszkańcom konkurencyjne ceny. Już teraz ma to szczególne znacznie, a może mieć jeszcze większe, jeśli pod uwagę weźmiemy galopujący wzrost kosztów energii elektrycznej w Polsce.

Dopasuj system do swoich potrzeb

Realizacja wspólnych rozliczeń może stworzyć konieczność powołania spółek miejskich w ramach przedsiębiorstw wod-kan. Za ich pośrednictwem możliwe będzie rozpoczęcie rozliczania kolejnych usług, takich jak abonamenty parkingowe, czesne za przedszkole, czy bilety miesięczne za komunikację miejską. Jednak do realizacji tego celu będą one potrzebowały nowoczesnego systemu informatycznego, który nie tylko pozwoli na wystawienie wspólnej faktury, ale umożliwi także optymalizację kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedzią są tu rozwiązania z rodziny Asseco Utility Management Solutions (AUMS), które zapewniają kompleksową obsługę wszystkich obszarów działalności sektora utilities, a także sprzedaż produktów oraz usług. Dzięki systemom z linii AUMS Billing przedsiębiorstwa z branży usług wodno-kanalizacyjnych mogą podążać za obowiązującymi trendami, a co najważniejsze także podnieść swoją konkurencyjności na rynku.

Pozbądź się ograniczeń

Obok rozwoju biznesu bardzo dynamicznie zmienia się również technologia i uwarunkowania kadrowe na rynku informatycznym. Rosnące koszty zatrudnienia specjalistów IT każą zastanowić się nad zmianą zasad funkcjonowania IT w przedsiębiorstwach wod-kan, czy też spółkach miejskich. Jeśli nałożymy na to dodatkowo restrykcyjne wymagania, jakie stawia ustawa o cyberbezpieczeństwie możemy zauważyć kolejny kierunek zmian. Są to powody, dla których już teraz duże koncerny energetyczne w Europie Zachodniej przenoszą całą swoją infrastrukturę do chmury i rozpoczynają użytkowanie systemów w modelu SaaS (Software as a Service). W ten sposób zdejmują z przedsiębiorstw ciężar związany z utrzymaniem skomplikowanej architektury IT i przenoszą go na dostawcę oprogramowania. Dodatkowo model SaaS optymalizuje TCO (ang. Total Cost of Ownership) systemu informatycznego i rozkłada koszty jego zakupu oraz utrzymania w czasie. Dlatego właśnie rozwiązania z rodziny AUMS Billing są udostępniane w wysokodostępnej chmurze Oracle, co pozwala firmom z branży usług wodno-kanalizacyjnych na optymalizację nakładów ponanoszonych na utrzymania środowisk IT, przy równoczesnym spełnieniu spełnienie restrykcyjnych wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie.

Postaw na sprawdzone rozwiązanie

Za pośrednictwem aplikacji billingowych Asseco w chmurze przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne mają zapewniony nie tylko krótki czas wdrożenia, ale mogą także szybko wprowadzać nowe produkty na rynek. Przekłada się to również na możliwość elastycznego rozwoju nowych funkcjonalności, bez konieczności ponoszenia inwestycji w infrastrukturę i zasoby do jej utrzymania. Wszystkie systemy Asseco są też na bieżąco dostosowywane do obowiązujących regulacji prawnych. Natomiast architektura chmury Oracle gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych m.in. zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnego rozporządzenia RODO.

To wszystko sprawia, że każde przedsiębiorstwo Wod-Kan ma dzisiaj możliwość sprawnego dostępu do zaawansowanych technologicznie aplikacji, które zapewniają wysoką jakość zarówno masowych, jak i cyklicznych rozliczeń. Korzystając z rozwiązań sprawdzonego dostawcy, któremu zaufały kluczowe przedsiębiorstwa z sektora utilities, zyskują też gwarancję niezawodności oraz ciągłości procesów rozliczeniowych.

Wypowiedź ukazała się 1.04.2019 r. w Magazynie Kierunek WOD-KAN, nr. 2, str. 52.

Zobacz także