Dobre praktyki Asseco

„Bądź EKO z Asseco” oraz charytatywna akcja pracowników Asseco „Pomagamy” znalazły się w 19. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który został przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Działania Asseco po raz kolejny znalazły się w tym zestawieniu. Publikacja podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Asseco podjęło szereg inicjatyw, których celem jest dbałość o nasze środowisko. „Bądź EKO z Asseco” to projekt, podnoszący świadomość ekologiczną pracowników poprzez szkolenia, konkursy czy informacje w biuletynach. W firmie funkcjonuje platforma internetowa do wymiany spostrzeżeń i zgłaszania pomysłów na ekorozwiązania. W dokumentacji spółki określone są środowiskowe zasady wyboru dostawców i współpracy. Wymieniane są świetlówki na lampy LED i kupowane urządzenia o większej efektywności energetycznej. Przy dystrybutorach wody są programatory czasowe. Ograniczane jest zużycie papieru, zgodnie z zasadą „Jeśli tylko możesz, zrób to cyfrowo” a 100% papieru ma certyfikat Fair Trade. Flota Asseco to pojazdy o niskiej emisji spalin. Organizowane są szkolenia z jazdy ekologicznej. W firmie minimalizowana jest także ilość wytwarzanych odpadów, a te powstałe są zbierane selektywnie. W 2012 r. Asseco uzyskało certyfikat na zgodność z normą ISO 14001. Od tego czasu co roku weryfikuje, czy spełnia wymagania systemu zarządzania środowiskowego i wdraża odpowiednie zmiany.

Kolejny projekt Asseco, czyli charytatywna akcja pracowników Asseco „Pomagamy” została doceniona w kategorii „Zaanagażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Celem tej corocznej inicjatywy jest zmotywowanie pracowników do zaangażowania w pomoc potrzebującym. Pracownicy nominują do wsparcia finansowego wybrane organizacje np. domy dziecka lub samotnej matki, hospicja lub fundacje wspierające ubogie rodziny. Od 2019 r. mogą zgłaszać inicjatywy proekologiczne (w 100% skierowane na ochronę środowiska i takie, które są elementem projektów pomocowych o innym charakterze, np. wprowadzenie segregacji odpadów w danym ośrodku). Ponieważ ważnym aspektem akcji jest dotarcie do jak największej liczby osób, jednym z kryteriów wyboru beneficjentów jest skala działania organizacji i zaangażowanie pracownika. Od 2013 r. Asseco przeznaczyło na tę inicjatywę w sumie blisko 1,6 mln zł, a w projekcie wzięło udział 2 tys. pracowników. Dzięki tym środkom udało się pomóc ok. 4,7 tys. dzieci i 130 rodzinom.

akcja Asseco PomagamyBądź eko z AssecoForum Odpowiedzialnego Biznesu