Asseco wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Akcja charytatywna „Pomagamy” oraz „Wyprawka szkolna” znalazły się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jest to 22. edycja tego zestawienia, które co roku przygotowuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem corocznej charytatywnej akcji pracowników Asseco „Pomagamy” jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz zmotywowanie pracowników do zaangażowania się w te działania. Pracownicy nominują do wsparcia finansowego wybrane organizacje np. domy dziecka lub samotnej matki, hospicja czy fundacje wspierające ubogie rodziny. W tegorocznej edycji Asseco pomogło 25 organizacjom. Z kolei od początku trwania tego projektu przeznaczyło na pomoc potrzebującym 1,74 mln zł, dzięki czemu m.in. 5 tys. dzieci uzyskało wsparcie. W akcję „Pomagamy” zaangażowało się do tej pory 2 tys. pracowników.

Ponadto w okresie lipiec – sierpień 2023 r. Asseco przeprowadziło akcję „Wyprawka Szkolna”. Firma nawiązała współpracę z Fundacją Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie w woj. podkarpackim i przekazała podopiecznym organizacji pełne wyprawki szkolne, składające się z przyborów i materiałów potrzebnych do szkoły oraz plecaków. W ramach akcji pracownicy i współpracownicy Asseco sfinansowali z własnych środków przybory szkolne, śniadaniówki i worki na ubrania sportowe, a firma zakupiła plecaki dla dzieci. Łącznie zespół Asseco przygotował 35 wyprawek za ponad 7 000 zł, a firma dokupiła plecaki za kwotę ok. 5 000 zł.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca zestawieniem działań firm w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju z danego roku. Stanowi największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu i ESG. Zgłoszenia i publikacja dobrych praktyk są bezpłatne.

Asseco "Pomagamy"ESGFOBForum Odpowiedzialnego BiznesuPomagamyWyprawka Szkolna