Inicjatywy Asseco wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”

Cztery inicjatywy Asseco znalazły się w zestawieniu przygotowywanym corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Analitycy tego największego w Polsce przeglądu inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju docenili działalność firmy na rzecz potrzebujących oraz środowiska naturalnego.

Asseco, kierując się lokalnym patriotyzmem, wspiera Podkarpacie – region, w którym powstała spółka i gdzie znajduje się jej siedziba. Z okazji 30. urodzin Asseco zorganizowało akcję #AssecoDzieciom. Była to wspólna akcja charytatywna Asseco Poland oraz Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), której celem było wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów w dostępie do wiedzy i dalszej nauce poprzez przekazanie im 300 laptopów z mobilnym internetem od sieci Plus. Skierowana była do najbardziej potrzebujących, ambitnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkających i uczących się w Rzeszowie lub województwie podkarpackim. Dla dzieci, które potrzebowały komputera do nauki, a warunki materialne ich rodzin nie pozwalały na jego zakup. W szczególności dla tych uczniów, którzy wykazywali zaangażowanie i aktywność w nauce. Swojego partnerstwa akcji udzielili Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Ponadto obok swojego biura w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 Asseco utworzyło łąkę kwietną na pow. 3 tys m2. Inicjatywa ma na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zwiększenie bioróżnorodności i stworzenie naturalnego siedliska dla owadów, płazów i ptaków. Tego typu rozwiązanie pomaga też w retencjonowaniu wody. Łąka kwietna została utworzona na terenie jednej z działek należących do Asseco, które dba również o utrzymanie łąki poprzez m.in. coroczne jej koszenie.

Kolejny rok z rzędu w raporcie znalazła się coroczna akcja charytatywna pracowników Asseco „Pomagamy”, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz zmotywowanie pracowników do zaangażowania w te działania. Pracownicy nominują do wsparcia finansowego wybrane organizacje np. domy dziecka lub samotnej matki, hospicja, fundacje wspierające ubogie rodziny. Od 2019 r. mogą zgłaszać inicjatywy proekologiczne (w 100% skierowane na ochronę środowiska i takie, które są elementem projektów pomocowych o innym charakterze, np. wprowadzenie segregacji odpadów w danym ośrodku). Ponieważ ważne jest dotarcie do jak największej liczby osób, istotnym kryterium wyboru beneficjentów jest skala działania organizacji i zaangażowanie pracownika.

W zestawieniu znalazła się także zainicjowana przez Asseco kampania #BiznesBezPapieru, do której przystąpił Europejski Fundusz Leasingowy. Celem akcji jest edukowanie i prezentowanie, jakie korzyści daje cyfryzacja i jak efektywnie wpływa na biznes, jednocześnie ograniczając zużycie papieru.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Asseco "Pomagamy"Asseco DzieciomBiznes bez papieruBiznesBezPapieruCSRForum Odpowiedzialnego BiznesuOdpowiedzialny biznespaperlessPCKPolski Czerwony Krzyż