Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Uczelnie cierpią na brak integracji i archaiczność rozwiązań IT

O  zmianach, jakie czekają na polskie uczelnie w najbliższym czasie, opowiedział w wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” Daniel Lala, Wiceprezes Zarzadu Asseco Data Systems.

Wiceprezes ADS podkreślił, że 2018 jest dla uczelni rokiem przełomowym. Przede wszystkim szkolnictwo wyższe czekają zmiany związane z ustawą „Uczelnia 2.0”. W życie wchodzą też zmiany związane z RODO. W ocenie eksperta Asseco duże placówki są w stanie same sobie poradzić z tym tematem, gdyż mają silne działy IT, jednak dla mniejszych organizacji jest to duże wyzwanie, z którym nie poradzą sobie bez pomocy firm doradczych i integratorów rozwiązań technicznych. Daniel Lala pokreślił jednocześnie, że uczelnie mogą od niedawna liczyć na duże wsparcie finansowe, które pomogą im w realizacji tych wyzwań:

Dzięki NCBR od zeszłego roku na polskie uczelnie czekają duże środki związane z POWER 3.5 – kompleksowymi programami dla wyższych uczelni. To ogromna szansa na podniesienie jakości kształcenia w Polsce. Co więcej, znaczną część tego budżetu można wykorzystać na informatyzację uczelni, z którą dotychczas nie było najlepiej. 7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy nowe konkursy w ramach działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, gdzie łączna alokacja środków to miliard złotych. Co ważne, będą mogły w nim startować także te uczelnie, które dostały dofinansowanie w ramach poprzedniego konkursu. To pozwoli kontynuować informatyzację.

Daniel Lala, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems

Z jakimi problemami, z punktu widzenia informatyki borykają się dziś uczelnie? Według Daniela Lali, głównym problemem jest brak kompleksowych rozwiązań na poziomie uczelni, brak integracji systemów IT, a często także archaiczność funkcjonujących rozwiązań. Wiceprezes zwrócił uwagę na fakt, że na wielu uczelniach działają systemy od różnych dostawców, między którymi nie ma żadnego przepływu informacji – w efekcie zamiast kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania istnieje mnóstwo samodzielnych systemów. Ekspert przedstawił też koncepcję współpracy z uczelniami, którą realizuje Asseco Data Systems:

Na początek potrzebny jest precyzyjny audyt, by zdiagnozować sytuację. Trzeba ocenić, które systemy IT są tak archaiczne, że warto je wymienić, zostawiając rozwiązania, z którymi uczelnie bardzo mocno się utożsamiają. Te z kolei trzeba będzie zintegrować z całością. Proponujemy jedno rozwiązanie, które obejmie wsparcie wszystkich istotnych procesów realizowanych przez uczelnie. Rozwiązanie to obejmuje platformę edukacyjną, narzędzia dla akademickich biur karier, dziekanat, rekrutację, obieg dokumentów, budżetowanie, skończywszy na systemach klasy ERP. Dostępne środki powodują, że stworzony zostanie pewien standard kompleksowego oprogramowania na uczelniach. Nie ma jednego, gotowego rozwiązania, które byłoby instalowane „z półki”. Asseco jest partnerem dla uczelni w tym procesie. Współpracując z kilkunastoma uczelniami, pomagamy im zbudować kompleksowe, nowoczesne rozwiązanie, uwzględniając zarówno najlepsze praktyki wynikające ze współpracy z innymi uczelniami, jak i jej specyficzne potrzeby.

Daniel Lala, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems

Link do pełnego wywiadu: Rzeczpospolita „Uczelnie cierpią na brak integracji IT i archaiczność rozwiązań”

Zobacz także