Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem technologicznym Perspektyw i Szkół Wyższych

Już po raz XXI Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała zestawienie najlepszych polskich uczelni. Asseco Data Systems ponownie zostało partnerem rankingu, którego finał odbył się 17 lipca br. i zgromadził przedstawicieli wyróżnionych szkół wyższych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na wydarzeniu obecni byli również reprezentanci Asseco, w tym Wiceprezes Daniel Lala, który podsumował dotychczasową współpracę z uczelniami.

To dla nas duże wyróżnienie po raz kolejny być partnerem technologicznym zarówno Perspektyw, jak i polskich uczelni. Cztery lata temu podjęliśmy decyzję, że informatyzacja polskich szkół wyższych to dla nas strategiczny kierunek i od tego czasu wspólnie z 50-cioma uczelniami budujemy nowoczesne i bezpieczne rozwiązania – powiedział Daniel Lala.

Na spotkaniu podsumowano również miniony rok akademicki, którego druga połowa została zdominowana przez pandemię koronawirusa i związane z nią zmiany w sposobie nauczania oraz egzaminowania.

Kiedy tylko w szkołach wyższych zostały wprowadzone obostrzenia, uruchomiliśmy projekt „Partnerstwo dla Uczelni” – powiedział Sebastian Kawałko, doradca Zarządu Asseco Data Systems. W trzy miesiące wdrożyliśmy w siedemnastu placówkach platformę edukacyjną, z której korzysta ponad 85 tysięcy użytkowników. Rozwiązanie to zapewniło bezpieczną kontynuację procesów dydaktycznych i umożliwiło zdalne egzaminowanie studentów – dodał.

„Partnerstwo dla Uczelni” to program, w ramach którego Asseco we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej i Google bezpłatnie udostępniło dla szkół wyższych Platformę Edukacyjną Asseco – rozwiązanie informatyczne, umożliwiające realizację dowolnego programu nauczania w trybie zdalnym. Platforma jest rekomendowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) i znalazła się na liście narzędzi do nauki zdalnej opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym Uczelniom oraz nowo wybranym władzom!

Więcej informacji na: https://dlauczelni.assecods.pl/

Zobacz także