Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Technologia źródłem oszczędności

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach szacuje oszczędności uzyskane z tytułu wprowadzenia zintegrowanego systemu informatycznego na 3 mln złotych rocznie.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach należy do największych w kraju. Zatrudnia ok. 1500 pracowników. Świadczy usługi medyczne dla ponad 2,6 mln mieszkańców regionu. Dysponuje trzema zintegrowanymi dyspozytorniami – w Katowicach, Giwicach i Jastrzębiu. Blisko sto karetek wyjeżdża do interwencji ok.200 tysięcy razy rocznie.

Uciążliwy obieg dokumentów
Interwencje podejmowane w ramach ratownictwa medycznego wymagają starannego udokumentowania. Dlatego wielu pracowników WPR w Katowicach prawie 70 proc. czasu przeznaczało na przenoszenie papierowej dokumentacji w celu uzupełnienie jej przez kolejne osoby. Taki obieg dokumentów obejmował także ponad 20 stacji podległych WPR. Dlatego w pierwszym podejściu do informatyzacji skupiono się na części administracyjnej. Zarzucono jednak ten projekt, gdyż okazało się, że oczekiwaniom zarządzających placówką może sprostać jedynie podejście kompleksowe.

Konsorcjum Asseco Poland i COIG
Kolejny przetarg został ogłoszony w 2010 roku. Tym razem informatyzacja miała objąć całość działalności WPR w Katowicach wraz z modernizacją infrastruktury sprzętowej i sieciowej. Do dialogu konkurencyjnego zaproszono wiele firm. Na realizację projektu zdecydowało się jednak tylko konsorcjum Asseco Poland i Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa. W ciągu dwóch lat wdrożono zintegrowany system informatyczny, a także połączono wszystkie placówki WPR wewnętrzną siecią światłowodową. Istotną część projektu stanowiło zabezpieczenie realizacji procedur bezpieczeństwa na wypadek awarii sieci czy zasilania.

Opłacalna inwestycja
Głównym celem przedsięwzięcia było usprawnienie pracy i zwiększenie dostępu kadry zarządzającej do szczegółowych informacji dotyczących różnych działów firmy. Projekt był realizowany etapami, aby nie sparaliżować pracy pogotowia. Dzięki modularnej architekturze rozwiązania można było obejmować systemem kolejne obszary biznesowe, a następnie łączyć je w zintegrowaną, spójną całość. Informatyzacja otworzyła furtkę do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Oszczędności z tytułu wprowadzenia ZSI szacuje się na 3 mln złotych rocznie.

Kontrola, ocena, optymalizacja
ZSI ułatwia przygotowywanie kompleksowych sprawozdań na potrzeby NFZ czy też organów założycielskich. Pozwala dokonywać bieżącej oceny efektywności pracy poszczególnych zespołów. Można przewidzieć odpowiedni dobór proporcji zatrudnienia, planować dyżury, prowadzić racjonalną gospodarkę lekami (minimalizować zapasy). Daje obraz kosztów we wszystkich przekrojach. Pozwala np. prowadzić ewidencję kosztów związanych z flotą pojazdów i przypisywać je do poszczególnych zespołów czy kontraktów. Reasumując, jest skutecznym narzędziem do monitorowania efektywności oraz jakości realizowanych usług.

Zobacz także