Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Technologia wsparciem procesów bankowości spółdzielczej

Alibaba jeden z największych pośredników sprzedażowych nie posiada własnych magazynów, z kolei Booking nie ma żadnych hoteli. To pokazuje jak świat się zmienia, a wraz z nim modele działania w biznesie. Podobnie jest w sektorze finansowym. Dzisiaj banki nie muszą mieć własnego systemu bankowego i kanałów komunikacji z klientem. Mogą bowiem polegać na zewnętrznych dostawcach. M.in. o takich rozwiązaniach rozmawiali uczestnicy konferencji „Technologia wsparciem procesów bankowych i źródłem uzyskania przychodów pozaodsetkowych”.

Asseco, dostrzegając zmiany na rynku, opracowało rozwiązanie dla banków, które wpisuje się w ten nurt i pozwala im korzystać z technologii w modelu chmurowym na zasadzie subskrypcyjnej bez konieczności posiadania własnych serwerowni oraz kompetencji technicznych. Uzyskują w ten sposób dostęp do nowoczesnego systemu, który umożliwia im konkurowanie na rynku finansowym. Tym rozwiązaniem jest Asseco BooX (Bank out of the Box), które firma zaimplementowała dla banków spółdzielczych w postaci Wspólnej Platformy Informatycznej (WPI). Jak wyjaśnił Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Asseco Poland, jest to kompleksowe rozwiązanie IT oferowane w modelu SaaS, z którego może korzystać wiele banków. To pierwszy taki produkt na polskim rynku.

Przewaga modelu SaaS

Korzystanie z rozwiązań informatycznych w modelu Software as a Service to eliminacja inwestycji po stronie banku i przewidywalność kosztów, ponieważ redukuje nakłady finansowe związane z posiadaniem odrębnej infrastruktury i zasobów do ich utrzymania. W przypadku WPI Asseco przejmuje odpowiedzialność za infrastrukturę sprzętową, utrzymanie serwerowni, licencje i aktualizacje oprogramowania, ale także odpowiedzialność w zakresie procesów IT BPO (np. procesy zamknięcia dnia, miesiąca czy roku). W ramach jednej opłaty abonamentowej bank otrzymuje wszystko, co jest niezbędne do bieżącego funkcjonowania oraz rozwoju. Ponadto nie musi szukać i wybierać pojedynczych rozwiązań, które będą nowoczesne i aktualne, bo to gwarantuje mu Asseco, które jest czołowym polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań dla branży finansowej. Nowa oferta produktowa banku może być wdrażana szybciej i taniej. Standaryzacja pomaga też spełniać obowiązki regulacyjne.

Automatyzacja procesów sprzedażowych
Zautomatyzowanie wybranych procesów nie tylko przyspiesza ich realizację, ale również daje większą pewność poprawności wykonanych operacji. Wspólna Platforma Informatyczna to rozwiązanie, które umożliwia automatyzację kluczowych operacji wykonywanych przez pracowników banku, np. otwarcie rachunku bieżącego czy sprzedaż kredytu. System wspiera ich przez cały proces sprzedaży – od momentu jego zainicjowania aż do zawarcia umowy z klientem.

Kolejnym krokiem są rozwiązania umożliwiające efektywne zachęcenie klienta do korzystania ze zdalnych kanałów komunikacji, takich jak bankowość internetowa czy mobilna – powiedziała Joanna Wijata-Siedlecka, Dyrektor Programu WPI. Zaimplementowane na platformie narzędzia do masowej komunikacji z klientem oraz do zdalnej sprzedaży produktów banku (np. kredytów) wprost przekładają się na łatwiejsze i tańsze dotarcie z ofertą do obiorców oraz zwiększenie wyników sprzedaży – dodała.

Siła miniaplikacji

Krótki time-to-market udostępnianych rozwiązań to dzisiaj jeden z kluczowych czynników zapewnienia konkurencyjności instytucji finansowej. Otwarty system, który umożliwia szybkie zainstalowanie lub aktualizację wybranej aplikacji jest efektywną odpowiedzią na to wyzwanie. Wspólna Platforma Informatyczna to rozwiązanie, które ma architekturę opartą o kontenery, mikroserwisy i mikrofronted. Umożliwia to m.in. instalowanie aplikacji bez konieczności zatrzymania systemu i przerwania pracy użytkowników, niezależną aktualizację poszczególnych elementów i równoległą pracę wielu zespołów deweloperskich, a w przypadku awarii eliminację jej pojedynczych punktów, co nie powoduje niedostępności całej aplikacji.

Współpraca ze sprawdzonym dostawcą

Banki spółdzielcze potrzebują usług technicznych, jednak przede wszystkim oczekują rozwiązań, które będą stanowiły wsparcie dla ich biznesu.

Asseco poprzez Wspólną Platformę Informatyczną wspiera banki w codziennych procesach IT takich jak zamknięcie dnia/miesiąca/roku. Ponadto instaluje zmiany do oprogramowania czy też prowadzi monitoring zarówno na poziomie infrastruktury, jak i aplikacji. Zapewnia bazę wzorcową planu kont, szablonów, słowników, tabel procentowych i kursów walut, produktów oraz profili uprawnień. Poza środowiskiem produkcyjnym dostarczamy również środowisko testowe, które jest cyklicznie aktualizowane. Zapewniona jest także ciągłość działania dzięki infrastrukturze zapasowej oraz cyklicznym testom – powiedział Marcin Chrobot, Dyrektor Działu Sprzedaży, Asseco Poland. Bank uzyskuje więc dostęp do zaawansowanych aplikacji bez konieczności inwestowania w infrastrukturę i procesy IT – podsumował.

Więcej informacji na: https://wpi.asseco.com/

Zobacz także