Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Informatyzacja pomaga ratować ludzkie życie

Konsorcjum Asseco-COIG wdrożyło w  Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach zintegrowany system informatyczny, który ułatwia prowadzenie wszelkich ewidencji, dostęp do danych, generowanie sprawozdań, ocenę efektywności pracy i jakości usług. WPR jest doskonale przygotowane do dalszej informatyzacji, która jest niezbędnym elementem nowoczesnej opieki medycznej.

 

Inwestycja zwróciła się już po trzech latach, pozwalając na uporządkowanie wielu sfer w działalności pogotowia. Osiągnięto redukcję rocznych kosztów funkcjonowania o blisko 3 mln zł. Zastosowane rozwiązania umożliwiły kontrolę kosztów, ocenę efektywności, szczegółową ewidencję wykorzystywanych materiałów i sprzętu, podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi i procedur. Usprawniono zarządzanie placówką, zatrudnianie, planowanie dyżurów, gospodarkę lekami, sprzętem, zakupami oraz usługami zewnętrznymi.

 

WPR Case study: pogotowie_katowice

Zobacz także