Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Sprawne wypłaty dla polskich rolników dzięki współpracy Asseco i ARiMR w latach 2014-2016

Asseco Poland jako wykonawca systemu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przez trzy lata rozwijało i utrzymywało Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (z ang. IACS). Dzięki tej współpracy ARiMR, w okresie od 2014 do 2016 roku, osiągała wymagane przez Unię Europejską (UE) wskaźniki dopłat, a polscy producenci rolni otrzymali w terminie należne im środki finansowe.

 

Zmiany reguł wprowadzone przez Unię Europejska (UE) w perspektywie budżetowej 2014-2020 spowodowały konieczność wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych. Na potrzeby obsługi przez ARiMR wniosków z Kampanii 2015 i kolejnych, Asseco Poland stworzyło IACSplus – złożony system administracyjno-informatyczny, umożliwiający sprawną dystrybucję oraz kontrolę pomocy dla rolników, zgodny z zasadami realizacji założeń Wspólnej Polityki Rolnej. Dla ARiMR i Asseco był to czas bardzo dużych wyzwań. Skala, jak również złożoność projektu spowodowały przesunięcia w harmonogramie, ale dzięki dobrej współpracy finalnie udało się zakończyć wypłaty w terminie.

 

Asseco od 2001 roku było zaangażowane w prace dla ARiMR, a po kilku latach przejęliśmy opiekę nad zasobami informatycznymi Agencji. Przełomowym okresem naszej współpracy była obsługa wniosków za rok 2015, w ramach Perspektywy Unijnej 2014-2020, która wymusiła zbudowanie nowego systemu. Musieliśmy sprostać wymogom UE, a zakres zmian i rozbudowy był tak duży, że często przegrywaliśmy walkę z czasem. Wiele krajów UE nie poradziło sobie z tym wyzwaniem. Przed nami również pojawiły się różne komplikacje, ale mimo iż ARiMR jest największą Agencją Płatniczą w UE, obsługującą najwięcej rolników, udało się wypłacić dopłaty w wymaganych prawem terminach, czyli do czerwca 2016 roku – powiedział Witold Malina, Dyrektor Pionu Rolnictwo, Asseco Poland. Nie byłoby to możliwie bez ogromnego zaangażowania ARiMR oraz naszych specjalistów. Dzięki konstruktywnemu podejściu kierownictwa Agencji i współpracy obydwu zespołów, mogliśmy na bieżąco reagować na wszystkie pojawiające się trudności i etapowo wdrażać kolejne moduły systemu. Następny rok, czyli obsługa wniosków za 2016 r. to już modelowa obsługa – prawie 70% płatności była przelana do grudnia 2016 r. Wtedy też zakończyliśmy pracę przy ostatnich modułach, ponieważ rozbudowę systemu wykonuje się jednak sprawniej niż budowę od podstaw – dodał.

 

System IACSplus jest niezwykle ważnym elementem procesu dopłat dla rolników, który co roku obsługuje ponad 1,3 mln beneficjentów. Jego implementacja była gwarancją, że finansowane
z funduszu UE płatności będą przyznawane rzetelnie i zgodnie z przepisami.

 

Prezes ARiMR Dariusz Golec podczas ostatniej konferencji prasowej odniósł się do wyników Kampanii 2016, której realizacja była możliwa dzięki systemowi, którego budowę Asseco Poland ostatecznie zakończyło w grudniu 2016r. Dariusz Golec podkreślił, że wypłaty dla rolników dotyczące Kampanii 2016 są dokonywane jeszcze szybciej niż w Kampanii 2015. Zaznaczył, że do dnia 16 maja 2017 r. ARiMR wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich dla rolników 13,63 mld zł, co stanowi ponad 90 proc. przeznaczonych na ten cel środków. Dodał, że jest to kwota o ponad 2 mld zł wyższa od sumy, która została wypłacona w tym samym okresie za 2015 r. Prezes ARiMR poinformował również, że szybciej niż w zeszłorocznej kampanii przebiega także wypłata środków ONW z PROW 2014-2020, których suma wyniosła 1,20 mld zł (91,5 proc. środków).

 

Od grudnia 2016 r. utrzymanie systemu i rozbudowę na kolejne lata przejęła firma DXC, która będzie odpowiedzialna za Kampanię 2017.

Zobacz także