Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wypłaty dla rolników w terminie dzięki współpracy Asseco z ARiMR

Asseco wprowadziło wszystkie niezbędne modyfikacje w systemie informatycznym, wykorzystywanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przekazywania dopłat bezpośrednich dla rolników. W związku z tym ARiMR osiągnęła wymagane przez UE wskaźniki dopłat w Kampanii 2015, a polscy producenci rolni otrzymali w terminie należne im środki finansowe. Konieczność wdrażania nowych modułów informatycznych była efektem zmian w zasadach przyznawania płatności.

 

Zakres zmian i rozbudowy systemu SIA niezbędny do wdrożenia był ogromny, kilkunastokrotnie większy niż w poprzednich latach. Powstało ryzyko, że do 30 czerwca ARiMR nie wykona wypłat ponad 95% koperty finansowej, co powodowałoby sankcje ze strony UE – powiedział Witold Malina, Dyrektor Pionu Rolnictwo, Asseco Poland. Pomimo ogromnej presji udało nam się zakończyć ten projekt sukcesem i ARiMR otrzymała system informatyczny, pozwalający na wypłatę ok. 98% dopłat do pierwszych dni czerwca. O skali rozbudowy systemu informatycznego niech świadczy fakt, że komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi przesunął termin z 30 czerwca do 15 października, bo wiele krajów UE nie poradziło sobie z tym wyzwaniem. W Polsce się udało. Nie byłoby to możliwie bez ogromnego zaangażowania ARiMR oraz naszych specjalistów. Dzięki konstruktywnemu podejściu kierownictwa ARiMR i współpracy obydwu zespołów, mogliśmy na bieżąco reagować na wszystkie pojawiające się wyzwania i etapowo wdrażać kolejne moduły systemu – dodał.

 

Obecnie ponad 99 proc. beneficjentów otrzymało dopłaty. Na ich konta trafiło ok. 14 mld zł płatności bezpośrednich.

 

Był taki czas, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle wypłacimy te środki – powiedział Daniel Obajtek, Prezes ARiMR. Był to bardzo poważny problem, jednak poprzez wzmocnienie departamentu informatyki, poprzez zatrudnienie dodatkowych ludzi, poprzez pewne podzielenie, poprzez pewne rozmowy z wykonawcą, któremu też chciałem bardzo podziękować, poprzez zaangażowanie moich wiceprezesów, zaangażowanie wszystkich pracowników biur powiatowych, udało się nam wypłacić i jesteśmy na finale Kampanii 2015 – dodał.

Zobacz także