Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Smart przystanki w Rzeszowie

Asseco Data Systems było odpowiedzialne za kompleksową rozbudowę miejskiej infrastruktury przystankowej w Rzeszowie, która jest zintegrowana z funkcjonującym w mieście od 2015 roku Systemem Elektronicznej Informacji Pasażerskiej. Nowy projekt uzupełnił istniejącą infrastrukturę o 6 dodatkowych urządzeń do sprzedaży biletów oraz 16 nowych tablic elektronicznej informacji pasażerskiej. Na 47 rzeszowskich przystankach autobusowych został też uruchomiony system inteligentnego nadzoru do monitorowania ruchu w zatokach autobusowych. Jest to pierwszy tego typu systemem w Polsce.

System Inteligentnego Monitoringu Przystanków w pełni współpracuje z systemem Dworca Lokalnego. Oba projekty mają wspólne centrum zarządzania i wspólną bazę danych, notyfikującą o wykorzystaniu zarówno zatok na dworcu, jak i zatok na mieście. Za pomocą kamer AMPR odczytywane są dane o autobusie, który zatrzymał się w danej zatoce. System sprawdza, czy dany autobus znajduje się na białej liście, czyli ma podpisaną umowę z Zarządem Transportu Miejskiego na korzystanie z tego przystanku – powiedział Paweł Sokołowski, Dyrektor Pionu Smart City, Asseco Data Systems.

System Monitoringu Wizyjnego Przystanków Autobusowych jest pierwszym tego typu systemem w Polsce.

Więcej informacji na: stronie Asseco Data Systems

Zobacz także