Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rok wyzwań dla służby zdrowia

W mijającym roku polskie placówki medyczne intensywnie się informatyzowały. Miały na to wpływ z jednej strony obowiązujące i nadchodzące regulacje prawne, a przede wszystkim obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, który z sierpnia 2014 roku został przesunięty na sierpień 2017r. Dodatkowo jednostki medyczne inwestowały dzięki pozyskanym funduszom ze środków unijnych.

 

Wzrost znaczenia elektronicznej formy dokumentacji przełoży się w najbliższych latach na zwiększone wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych, ich przechowywania, jak i wyższej dostępności – na znaczeniu zyskają zewnętrzne centra przechowywania danych, oferujące systemy i usługi w modelu outsourcigowym. Należy liczyć się również ze wzrostem zapotrzebowania na interoperacyjność systemów: nie da się uniknąć wykorzystania elastycznych mechanizmów integracji i wymiany danych.

 

Kolejnym wyzwaniem, zarówno dla podmiotów zamawiających, jak i dla dostawców, będzie realizacja bardzo złożonych projektów informatycznych, takich jak PSIM (Podkarpacki System Informacji Medycznej). W ramach tego projektu, wartego 59 mln zł, osiem szpitali wojewódzkich wyposażono w sprzęt komputerowy, infrastrukturę sieciową, urządzenia do diagnostyki i radiologii oraz flagowe rozwiązanie Asseco dla sektora zdrowia – Asseco Medical Management Solutions. Projekty podobne do tego, wykonanego przez nas na Podkarpaciu będą realizowane na terenie całego kraju i jako Asseco, będziemy starali się pozyskać nowe kontrakty o podobnym stopniu złożoności.

 

W 2015 roku spodziewamy się ostatecznych odbiorów i uruchomienia systemu P1, czyli Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Jednymi z najbardziej widocznych efektów zakończenia tego projektu będą elektroniczna recepta i elektroniczne skierowanie, które zastąpią dokumenty papierowe.
Ważnym wyzwaniem będzie to, by kolejne lata zaowocowały coraz lepszym wykorzystaniem eWUŚ, który służy dziś głównie do weryfikacji uprawnień świadczeń medycznych w czasie rzeczywistym.

 

Krzysztof Groyecki, dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland

Zobacz także