Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Zastrzyk technologii dla e-Zdrowia

Efektywność systemu opieki zdrowotnej leży w naszym wspólnym interesie. Cenimy swoje zdrowie i oczekujemy możliwie najwyższej jakości świadczeń oraz ich realizacji w maksymalnie krótkim czasie. Czy zatem istnieje sposób na zmniejszenie dystansu pomiędzy rosnącymi potrzebami pacjentów, a dostępnością usług medycznych? Czy placówki mogą poprawić komunikację w procesie leczenia, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych? Odpowiedź brzmi tak, jednak by osiągnąć ten cel potrzebują wsparcia technologicznego oraz sprawdzonych rozwiązań IT.

Cyfryzacja wpłynęła na każdy aspekt naszego życia. Przyzwyczailiśmy się do sprawnego dostępu do informacji oraz usług, które mamy na wyciągnięcie ręki. Każdego dnia korzystamy z internetu, a smartfony stały się naszym podstawowym narzędziem komunikacji. Zapisujemy w nich najważniejsze dla nas informacje, przechowujemy zdjęcia, dokumenty oraz całą korespondencję. Za ich pośrednictwem kontaktujemy się z bankiem i zarządzamy naszymi finansami, dlaczego więc w wypadku usług medycznych miałoby być inaczej?

„Informacje Medyczne” zawsze pod ręką.

Właśnie dlatego Asseco stworzyło aplikację mobilną „Informacje Medyczne” — pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które pozwala szpitalom, placówkom i gabinetom lekarskim na przekazywanie informacji o leczeniu wprost na telefon pacjenta — bez potrzeby każdorazowej wizyty w placówce. To on staje się administratorem własnych dokumentów medycznych i zyskuje stały dostęp swoich danych, jakie na jego temat udostępnia jednostka. Za pośrednictwem aplikacji może w sprawny, prosty, a co najważniejsze również bezpieczny sposób pozyskać je ze szpitali oraz przychodni i w razie potrzeby udostępnić swojemu lekarzowi. Aplikacja pozwala też na stworzenie listy odwiedzanych placówek i może być bezpiecznym magazynem haseł do e-Rejestracji. Zawiera również najbardziej aktualne dane o jednostkach medycznych, a w powiązaniu z aplikacją „Apteczka Domowa” stanowi dla pacjenta wsparcie w zarządzaniu jego domowym magazynem leków.

Bezpieczeństwo, mniejsze kolejki, sprawna diagnostyka.

Unikalność aplikacji „Informacje Medyczne” polega na tym, że w przeciwieństwie do innych tego typu rozwiązań nie stoi za nią żaden portal przetwarzający i zbierający wrażliwe informacje. Asseco nie sięga do danych pacjenta, a jedynie zarządza komunikacją oraz bezpieczeństwem danych. Dostęp do przekazywanych informacji ma tylko pacjent i jednostka medyczna, która je udostępniła.

Jednak technologia w sektorze zdrowia to również korzyści dla jednostek medycznych. Udostępniając „Informacje Medyczne” swoim pacjentom skracają czas ich obsługi i tym samym zmniejszają kolejki do rejestracji. Zyskują też sprawny dostęp np. do ich historii choroby, co przekłada się na szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę. To wszystko ma realny wpływ na redukcję kosztów działalności zarówno szpitali, jak i przychodni, które dzięki aplikacji mogą również poprawić wygodę pracy lekarzy i podnieść efektywność personelu.

Pacjent w centrum e-Zdrowia.

Aplikacja „Informacje Medyczne” podąża za światowymi trendami w służbie zdrowia, gdzie dominującym kierunkiem jest „patient oriented care” – czyli opieka medyczna, zwiększająca udział pacjenta w procesie leczenia. Nie tylko bardzo dobrze wpisuje się w projekt e-Zdrowia, ale jest także sposobem na przyspieszenie procesu wprowadzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w całej Polsce.

Dotyczy to również pozostałych rozwiązań Asseco – jak mMedica oraz Asseco Medical Managment System (AMMS), które pozwalają na sprawną informatyzację służby zdrowia, wspierając równocześnie gabinety lekarskie, przychodnie i szpitale w opiece nad pacjentem oraz podnoszeniu dostępności usług i jakości leczenia. Zapewniają sprawny dostęp do e-Usług, jak e-Skierowania, e-Zwolnienia, e-Recepty, czy e-Rejestracja. Umożliwiają prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zgodzie z wymaganiami prawnymi oraz obowiązującymi standardami. Posiadają repozytorium EDM, dzięki czemu zapewniają personelowi medycznemu błyskawiczny dostęp do zgromadzonych tam dokumentów, bez konieczności sprowadzania ich papierowej wersji z archiwum.

To wszystko powoduje, że na wdrożeniu e-dokumentacji oraz innych, nowoczesnych rozwiązań informatycznych zyskują nie lekarze, czy jednostki medyczne, które mogą w ten sposób eliminować papierowy obieg dokumentów i redukować koszty, ale przede wszystkim pacjenci. To właśnie dzięki technologii będą oni mieli większy komfort, sprawny dostęp do informacji oraz wyższą jakość świadczonych usług.

Dowiedz się więcej na: informacje-medyczne.asseco.com oraz mmedica.asseco.pl

Artykuł ukazał się w Rynku Zdrowia 1 lipca 2019 r., nr 4, str. 51

Zobacz także