Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Trendy w e-Zdrowiu wg Asseco – podsumowanie konferencji Partnerstwo dla Zdrowia

W dniach 10-11 października 2019 r. zakończyła się 12. edycja konferencji Asseco – Partnerstwo dla Zdrowia, która odbyła się w Warszawie. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 250 osób. Wśród zaproszonych gości byli prezesi i dyrektorzy placówek medycznych z całej Polski, a także reprezentanci m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tegoroczne wydarzenie było poświęcone m.in. aktualnym trendom technologicznym, wspierającym zarządzanie i funkcjonowanie jednostek służby zdrowia.

Konferencję otworzył Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland, który poprowadził także pierwszą debatę „Kluczowe trendy w rozwoju systemów dla służby zdrowia”. Wzięli w niej udział Bartłomiej Wnuk, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; Marcin Grabowski, Dyrektor Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia; Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz dr n. med. Wojciech Puzyna, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii.

Podczas debaty rozmawiano m.in. na temat reformy informatyki w służbie zdrowia, której celem ma być stworzenie nowego systemu informatycznego i tego, jak to wpłynie na kontakt płatnika ze świadczeniodawcami. Dyskutowano także o przyszłych kierunkach rozwoju opieki zdrowotnej i postępującej cyfryzacji.

Od dwóch lat obserwujemy stały postęp w procesie informatyzacji służby zdrowia. Jest to zasługa m.in. zmian w legislacji, ale także co raz częściej – bezpośrednich decyzji jednostek służby zdrowia. Mamy już pomyślnie wdrożoną e-Receptę i e-Zwolnienia, a w tej chwili trwają pilotaże e-Skierowań. Podczas debaty na tegorocznej konferencji zwracaliśmy uwagę głównie na temat stworzenia centralnego systemu informatycznego, który gromadziłby dane pacjentów. W ten sposób mogłyby być one wykorzystywane do wystawiania różnych dokumentów, co znacznie ograniczyłoby czas, ale także uprościło sprawozdawczość – powiedział Krzysztof Groyecki.

W dalszej części konferencji Paweł Kielc, Dyrektor Działu Rozwiązań dla Świadczeniodawców, Asseco Poland mówił o korzyściach, jakie oferuje system AMMS, wspomagający opiekę zdrowotną m.in. poprzez pomoc w zarządzaniu szpitalem i obsłudze pacjentów.

Szybki dostęp do informacji z każdego miejsca jest potrzebny zarówno z punktu widzenia osób, które zarządzają placówkami medycznymi, obsługują świadczeniobiorców, jak i samych pacjentów. Żeby móc jednak w pełni korzystać z danych oraz wymieniać się nimi niezbędna jest właściwa komunikacja elektroniczna. Tym samym rośnie znaczenie narzędzi informatycznych. Nasz system AMMS spełnia oczekiwania wszystkich interesariuszy rynku opieki zdrowotnej, łącząc i wspierając jego uczestników w obszarach ich działania informatyką – podkreślił Paweł Kielc.

„Historia i nowe rozwiązania dla RCKiK”, to temat kolejnej prezentacji, którą wygłosiła Edyta Sosnowska-Potempa, Dyrektor Działu Rozwiązań dla Krwiodawstwa, Asseco Poland oraz Damian Bankiewicz, Dyrektor Departamentu Projektów Dedykowanych, Asseco Poland.

W tym roku Bank Krwi obchodzi swoje 25 lecie. Cieszymy się, że jako jeden z głównych dostawców systemów informatycznych dla sektora zdrowia możemy wspierać Regionalne Centra Krwiodawstwa w ich codziennej działalności. Dzięki naszemu oprogramowaniu możliwe jest prowadzenie przez te jednostki działań administracyjnych, operacyjnych i zarządczych – powiedziała Edyta Sosnowska-Potempa.

Z kolei Jan Butkiewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland mówił m.in. o kierunkach rozwoju technologii IT w służbie zdrowia.

Cyfryzacja służby zdrowia odbywa się w dość szybkim tempie. Asseco, jako sprawdzony dostawca systemów dla służby zdrowia aktywnie w niej uczestniczy. Wsparciem dla wdrażania poszczególnych e-Usług jest nie tylko rodzima legislacja, ale także trendy, jakie wyznacza Unia Europejska, w tym m.in. rekomendowany dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej np. w zakresie automatyzacji telemedycyny, czy inwestowanie w rozwiązania SaaS, które wpływają na optymalizację kosztów infrastruktury oraz personelu IT – powiedział Jan Butkiewicz.

Natomiast Szymon Chamuczyński, Dyrektor Departamentu Produktów Masowych, Asseco Poland w swojej prezentacji „Zastrzyk informacji dla e-Zdrowia”, mówił o korzyściach, jakie daje aplikacja Asseco Informacje Medyczne jednostkom służby zdrowia, ale przede wszystkim pacjentom, którzy dzięki niej zyskują wygodne narzędzie do rejestracji wizyty czy pobierania wyników badań i dokumentacji leczenia. Jako pierwszy wdrożył ją Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu.

W szpitalu w Toruniu działa flagowy system informatyczny Asseco – AMMS. Kolejnym etapem cyfryzacji szpitala było więc wdrożenie aplikacji mobilnej Informacje Medyczne. Liczymy na to, że inne jednostki służby zdrowia nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także z całej Polski, widząc zalety, jakie daje ta aplikacja również zdecydują się na jej udostępnienie świadczeniobiorcom – powiedział Szymon Chamuczyński.

W trakcie konferencji Partnerstwo dla Zdrowia swoje rozwiązania dla sektora zdrowia omówili partnerzy technologiczni Asseco, m.in. Oracle, HPE, IBM Polska, Xerrex oraz Pixel.

Zobacz także