Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

2020: zainwestuj w e-Zdrowie!

Ostatnie dwa lata przyniosły przełom w polskiej służbie zdrowia. Przyczyniły się do tego głównie zmiany przepisów związanych z wprowadzeniem takich usług, jak elektroniczna dokumentacja medyczna, e-Recepty, czy e-Zwolnienia. W jakim kierunku będzie rozwijała się dalsza informatyzacja sektora? Jakie technologie będą receptą na wyzwania polskiej służby zdrowia w 2020 roku? Na m.in. te pytania odpowiada Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland na łamach artykułu Magazynu Rynek Zdrowia.

Pierwszym, kluczowym elementem związanym z rozwojem polskiej służby zdrowia jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Jest ona bowiem niezbędna do wprowadzenia e-Usług, takich jak e-Recepta, czy e-Skierowanie, a także do realizacji projektów P1 oraz Internetowego Konta Pacjenta, które ma zapewnić użytkownikom dostęp do ich historii leczenia. W związku z tym w 2020 roku placówki medyczne powinny skupić się na sprawnym wdrożeniu EDM, ponieważ to właśnie od tego zależy, jak duże będą postępy związane z wprowadzeniem kolejnych e-Usług.

Jednak udostępnianie usług elektronicznych generuje określone potrzeby informatyczne w jednostkach służby zdrowia i to niezależnie od ich wielkości. Dlatego zadaniem Asseco, jako czołowego dostawcy technologii IT dla sektora opieki zdrowotnej jest ich sprawna implementacja. Co więcej wszystkie systemy Asseco są już gotowe zarówno na wprowadzenie e-Skierowań, jak i przyjęcie oraz obsługę e-Recepty.

Fundusze na zdrowie

Drugim, równie ważnym elementem wpływającym na dalszą informatyzację sektora opieki zdrowotnej jest skuteczne rozdysponowanie środków z funduszy europejskich, które zostały przeznaczone na rozwój poszczególnych regionów w Polsce. Mogą być one wykorzystywane zarówno na poziomie pojedynczych jednostek, sieci szpitali, jak i województw, gdzie beneficjentami są mieszkańcy całego regionu. To właśnie dzięki takim projektom, jak Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) pacjenci zyskali możliwość e-Rejestracji do ponad 1100 lekarzy z całego województwa. Obecnie regionalne systemy informatyczne są też wdrażane m.in. na Mazowszu, w Małopolsce i Wielkopolsce.

Przykładem informatyzacji jednostek medycznych, dzięki funduszom unijnym może być również zrealizowany w 2019 roku projekt wprowadzenia jednolitego Szpitalnego Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, który zapewnił placówce dostęp do pakietu e-Usług. Obecnie Asseco wdraża też elektroniczną dokumentację medyczną oraz usługi z obszaru e-Zdrowia w pięciu szpitalach oraz zespole szkół medycznych na Opolszczyźnie. Jest to jeden z największych projektów realizowanych dla sieci jednostek w tym regionie.

e-Zdrowie w telefonie

Trzecim, coraz mocniej dostrzegalnym kierunkiem rozwoju technologii dla sektora ochrony zdrowia są aplikacje mobilne. Ich rosnąca popularność wynika głównie z szeregu udogodnień, jakie zapewniają zarówno placówkom medycznym, jak i ich pacjentom, którzy w ten sposób otrzymują wyższą jakość świadczonych usług. Przykładem takiego rozwiązania jest stworzona przez Asseco aplikacja mobilna „Informacje Medyczne”, z której korzystają już pacjenci kilku jednostek w Polsce. Jedną z nich jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, który co roku przyjmuje ponad 95 tys. osób, a dzięki aplikacji każdy z nich ma dziś możliwość uzyskania zdalnego dostępu do swojej dokumentacji medycznej — bez potrzeby każdorazowej wizyty w placówce. W ten sposób jednostka dysponuje rozwiązaniem, które bardzo dobrze wpisuje się w projekt e-Zdrowia i pozwala na przyspieszenie procesu wprowadzania EDM.

Warto zaznaczyć, że na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych zyskują nie tylko lekarze, czy jednostki medyczne, które mogą w ten sposób eliminować papierowy obieg dokumentów i redukować koszty, ale przede wszystkim pacjenci. To właśnie dzięki technologii będą oni mieli większy komfort, sprawny dostęp do informacji oraz wyższą jakość świadczonych usług. Dlatego po wprowadzeniu aplikacji Informacje Medyczne oraz Domowa Apteczka, Asseco pracuje już nad kolejnymi nowościami, które będzie wprowadzało na rynek w nadchodzących miesiącach.

Artykuł „2020: zainwestuj w e-Zdrowie!” ukazał się w Magazynie Rynek Zdrowia, wydanie listopad-grudzień 2019 r., str. 49.

Strona aplikacji Asseco Informacje Medyczne: informacje-medyczne.asseco.com

Zobacz także