Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jakie zmiany prawne czekają sektor energetyki?

Energetyka jest sektorem regulowanym a przedsiębiorstwa energetyczne muszą dostosować się do tych regulacji. Patrząc na zmiany, które są prawie w energetycznym, nowelizacji ustawy mocowej, w ustawie OZE czy w rozporządzeniu dotyczącym bilansowania możemy wyróżnić 20 istotnych tematów. Zdeterminują one prace związane z IT w sektorze energetycznym. 

Największą zmianą jest centralny system informacji o rynku energii – powiedział Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa. Przedsiębiorstwa energetyczne, dostosowując się do wymogów CSIRE, będą musiały przebudować nie tylko swoje systemy dziedzinowe, ale także dokonać szeregu zmian w architekturze korporacyjnej. Będą to złożone i długotrwałe procesy. Pozornie wydaje się, że jest na to dużo czasu, jednak obserwując rynek widzimy, że już dzisiaj organizacje zaczęły prace nad tym, aby osiągnąć gotowość do współpracy z CSIRE – dodał.

Zobacz także