Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rozwój sektora elektromobilności

Elektromobilność to kierunek, który będzie coraz szybciej się rozwijał. Wymaga tego Unia Europejska, obligując kraje członkowskie do wdrażania wydanych rozporządzeń. W Polsce ten sektor wymaga przede wszystkim działań w zakresie infrastruktury.

Konieczna jest rozbudowa infrastruktury szybkich stacji ładowania oraz dostosowanie sieci elektroenergetycznych do obsługi zwiększonych mocy. Rozbudowie powinna ulec także miejska infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, jak również ta w lokalnych społecznościach, co z kolei wiąże się z wprowadzeniem ułatwień zasad instalacji ładowarek.

Dowiedz się więcej na: https://aums.asseco.com/pl/produkty/aums-elmo-pl/

Zobacz także