Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak weryfikować tożsamość cyfrową klientów banków?

O tym, co oznacza jednolita tożsamość cyfrowa dla instytucji finansowych oraz ich klientów, a także w jaki sposób zadbać o jej bezpieczeństwo rozmawiali uczestnicy debaty Dziennika Gazety Prawnej. W panelu dyskusyjnym wziął udział m.in. Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Nie spodziewałbym się, że będziemy korzystać tylko z tej jednolitej tożsamości. Jeśli ona będzie funkcjonować – niech to będzie nawet dowód osobisty z chipem – to banki będą ją wykorzystywać tylko do onboardingu – pierwszej weryfikacji klienta. Później, gdy on będzie już znany, wykorzystywać się będzie te rozwiązania, które będą dla niego najwygodniejsze. Jak np. biometria behawioralna. To właśnie będzie elementem konkurencji – powiedział Zbigniew Pomianek.

Wskazując na rolę dostawców IT w zakresie zabezpieczenia tożsamości cyfrowej klientów dodał:

Odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim banki i ich dostawcy technologii. I oni muszą przyjąć, że klient ma określoną świadomość. Trzeba więc szukać takich rozwiązań, które będą zabezpieczać klienta przed popełnieniem przez niego błędu. Systemy antyfraudowe już funkcjonują. I kiedy pojawia się coś odbiegającego od normy, ma miejsce np. dodatkowa weryfikacja transakcji. W przyszłości – biorąc pod uwagę rozwój biometrii behawioralnej – wyłapywanie błędów klientów powinno być bardziej skuteczne. Błędów, ale też np. wspomnianego już phisingu.

W debacie wzięli udział Grzegorz Poznaniak, Szef platform danych klienta, Santander Bank Polska; Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu, Bank Pocztowy oraz Jerzy Frydlewicz, Dyrektor departamentu informatyki, Bank Polskiej Spółdzielczości.

Pełny zapis debaty: Dziennik Gazeta Prawna, Tożsamość cyfrowa: Jak połączyć wygodę z bezpieczeństwem, data, 5.12.2019 r. nr 235, str. 10

Zobacz także