Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Centralizacja przyszłością bankowości spółdzielczej

Centralizacja, współdzielenie, efektywność, otwartość, bezpieczeństwo – to 5 kryteriów, które mogą zapewnić bankom spółdzielczym stabilny rozwój i pomogą im odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania ich klientów. O tym, przed jakimi wyzwaniami i szansami stoją te instytucje oraz jak technologia może je wspierać, rozmawiali uczestnicy Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, której partnerem było Asseco. W spotkaniu wzięli udział eksperci firmy: Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Asseco Poland oraz Tomasz Imbiorowski, Z-ca Dyrektora Centrum Usług Operacyjnych.

Zdaniem Zbigniewa Pomianka to w rozwiązaniach centralnych jest przyszłość bankowości spółdzielczej. Wynika to z tego, że rynek technologii dynamicznie się zmienia. Zwiększają się koszty, rozwiązania stają się coraz bardziej skomplikowane, rośnie także rola cyberbezpieczeństwa. Stosując rozwiązania lokalne banki spółdzielcze mogą mieć trudność w sprostaniu tym wyzwaniom.

Wykorzystanie rozwiązań centralnych daje z kolei możliwość zbudowania odpowiednich kompetencji w obszarze architektury i funkcjonalności, które następnie są współdzielone pomiędzy użytkownikami. Ważne jest również, aby taki system był otwarty, co umożliwi bankom podpinanie różnego rodzaju usług zewnętrznych związanych np. z weryfikacją tożsamości czy płatnościami. Kluczowa jest także opcja współpracy rozwiązania centralnego z chmurą zarówno publiczną, jak i prywatną, tak aby można je było skalować i wykorzystywać w hybrydowym układzie, gdzie np. środowiska produkcyjne, czyli te gdzie są największe wymagania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, funkcjonowały w prywatnej chmurze. Z kolei środowiska testowe mogą być umiejscowione w chmurze publicznej.

Model chmurowy jest kierunkiem przyszłości i korzystanie z oprogramowania szczególnie w modelu SaaS, cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co obserwujemy u naszych klientów – powiedział Tomasz Imbiorowski. Te rozwiązania są szansą dla banków spółdzielczych i współpraca z kompetentnym dostawcą może im pozwolić na realizację nowoczesnych projektów i spełnienie wysokich wymagań regulatorów – dodał.

Istotna jest świadomość banków spółdzielczych, czym są usługi chmurowe i czy ich organizacja jest dostosowana do wymagań Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Regulatorzy nakładają bowiem na banki liczne obowiązki w zakresie polityki zarządzania outsourcingiem i bezpieczeństwa tego procesu. W związku z tym Asseco przeprowadziło testy zgodności procesów z wytycznymi zawartymi w Komunikacie KNF dot. przetwarzania informacji w chmurze publicznej. Wnioski z tej analizy posłużyły do zbudowania strategii wzmacniania bezpieczeństwa usług outsourcingowych. Eksperci Asseco przeanalizowali aktualne umowy dotyczące oferowania oprogramowania w modelu SaaS i przygotowali dla klientów projekty aneksów wraz z pełną dokumentacją opisu standardów bezpieczeństwa, które firma stosuje w ramach dostarczania klientom usług outsourcingowych.

Asseco tworzy oprogramowanie dla banków spółdzielczych od 30 lat. Obecnie obsługuje ponad 420 tych instytucji. Dostarcza zarówno kompleksowe rozwiązania informatyczne, jak i specjalistyczne systemy, usprawniające pracę banków. Systemy firmy są wdrażane w modelu on-premise, wykorzystując instalacje lokalne, jak również w chmurze. Ponadto Asseco opracowało Wspólną Platformę Informatyczną (WPI), która jest kompleksowym rozwiązaniem IT oferowanym w modelu SaaS, z którego może korzystać wiele banków. Dzięki wprowadzeniu standaryzacji procesów i uwspólnieniu usług, poprawia efektywność działania i redukuje koszty funkcjonowania banków. To pierwszy taki produkt na polskim rynku.

Więcej informacji na: https://wpi.asseco.com/

Zobacz także