Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Outsourcing czy kompleksowe rozwiązanie IT – co wybrać przygotowując raport finansowy w standardzie ESEF?

Za rok 2020 podmioty notowane na giełdzie będą musiały przygotować sprawozdanie finansowe zgodne z nowym standardem European Single Electronic Format (ESEF). Czy w tej sytuacji powinny zlecić to zadanie firmie zewnętrznej? Czy przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi mogą jednak samodzielnie przygotowywać raporty w nowym formacie?

Zmiany wprowadzone przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) to w dużym uproszczeniu konieczność oznaczania skonsolidowanego raportu finansowego tagami w standardzie iXBRL. W tej sytuacji organizacje potrzebują narzędzia, które umożliwi odpowiednie otagowanie sprawozdania oraz ekspertów, którzy będą umieli je wykorzystać, a następnie zweryfikować poprawność przygotowanego raportu. Jakie działania powinny więc podjąć firmy, aby spełnić postawione przed nimi wymagania?

Outsourcing, czyli kto ma kontrolę nad raportem?

Jedną z możliwości jest skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Zaletą outsourcingu jest wsparcie i wiedza ekspertów, którzy odpowiadają za proces przygotowania raportu zgodnie z wymaganym standardem, czyli przede wszystkim za jego odpowiednie otagowanie. Użytkownik po otrzymaniu finalnej wersji musi tylko zweryfikować jego poprawność. Oznacza to jednak, ze organizacja ma ograniczoną kontrolę nad efektem końcowym prac, jakim jest otagowane sprawozdanie finansowe. Taka sytuacja może też prowadzić do opóźnień, jeżeli po weryfikacji dokument będzie wymagał korekty. Dla wielu firm kluczowym argumentem, decydującym o wyborze outsourcingu jest brak kosztów związanych z inwestycją w np. nowe rozwiązanie IT, jednak taka współpraca oznacza stałe obciążenie dla budżetu, a planowanie wydatków na ten cel uzależnione jest od liczby wersji sprawozdania finansowego w każdym okresie raportowym.

Narzędzie tagujące – kto je obsłuży?

Kolejną opcją jest wdrożenie narzędzia tagującego opartego na opisywaniu gotowego sprawozdania tagami XBRL. Organizacje, które zdecydują się na przygotowanie raportów przy wykorzystaniu takiego rozwiązania , mogą liczyć na duży poziom kontroli nad efektem prac oraz ograniczone inwestycje związane z implementacją. Scenariusz ten wymaga jednak znajomość języka XBRL oraz samego narzędzia umożliwiającego tagowanie. Co więcej, może ono powodować dodatkową pracę dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania na końcu każdego procesu raportowego (zazwyczaj jest to trudny okres, a każde nowe zadanie to zwiększenie ryzyka operacyjnego i problem z dotrzymaniem wymaganego terminu). Ponadto, aby uniknąć błędów w raportowaniu, warto przy tym podejściu skorzystać z zewnętrznego audytu, co oznacza kolejne koszty.

Postaw na automatyzację!

Rozwiązaniem optymalnym kosztowo i zapewniającym wysoki poziom kontroli na całym procesem finansowym może być wdrożenie kompleksowego rozwiązania IT, które umożliwia automatyzację wyliczeń. Scenariusz ten wymaga poniesienia kosztu inwestycji i wysiłku związanego z implementacją systemu oraz transferem wiedzy. W efekcie zapewnia jednak pełną kontrolę nad wynikami tagowania iXBRL i – co najważniejsze – nad całym procesem raportowym. Zastosowanie kompleksowego narzędzia to również dodatkowe funkcjonalności analityczne bazujące na dostępnych danych, co podnosi jakość przygotowywanych sprawozdań i skraca operacyjny czas poświęcony na zbieranie danych sprawozdawczych.

Asseco, mając na wieloletnie doświadczenie związanym z wdrażaniem systemów sprawozdawczych, przygotowało Asseco ESEF – platformę raportową, która umożliwia wygenerowanie sprawozdania giełdowego w nowym formacie zgodnym z wymogami ESMA. Jest ona zintegrowania z rozwiązaniem Asseco Reporting Platform, co zapewnia pełne wsparcie procesu przygotowania sprawozdań finansowych, w tym procesu konsolidacji sprawozdań w grupie kapitałowej.

Więcej informacji na: esef.asseco.com

Ewa Matlak, Project Manager, Dział Rozwiązań Regulacyjnych i Ryzyka.

Zobacz także