Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wydało miliardowy elektroniczny znacznik czasu

Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu jest jedną z usług zaufania opisaną w rozporządzeniu eIDAS. Wykorzystywany jest głównie przy e-podpisie i e-pieczęci. Znacznik oparty jest na precyzyjnym, zewnętrznym źródle czasu, wiążąc datę i godzinę z danymi tak, aby wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych. Asseco Data Systems wydaje znaczniki czasu od 2003 r. Przez ostatnie 17 lat wydano ich ponad miliard.

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo elektronicznych dokumentów jest ważne zwłaszcza w sytuacji coraz powszechniejszej obecnie pracy w trybie „home office”. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu ma zastosowanie w sytuacjach, gdy data sporządzenia dokumentu odgrywa kluczową rolę przy jego weryfikacji i uwiarygodnianiu. Jest pewnego rodzaju „etykietą” przypiętą do cyfrowej wersji dokumentu. Stosowany jest szczególnie w przypadku umów i rozliczeń.

Czas, którym znakowany jest dokument, nie wynika z czasu systemowego wygenerowanego przez stację roboczą lub serwer, lecz pochodzi z niezależnego źródła, jakim jest tzw. Zaufana Trzecia Strona.

Zastosowanie zaawansowanych technik kryptograficznych sprawia, że dokumenty opatrzone znacznikiem czasu są chronione przed sfałszowaniem i antydatowaniem. Znaczniki czasu wydane przez Asseco zabezpieczają m.in. e-faktury, dokumenty sporządzane dla organów administracji publicznej, umowy bankowe i ubezpieczeniowe. Dzięki niemu w każdej chwili można ze 100% pewnością określić datę powstania lub sygnowania dokumentu, co zapewnia pełną wiarygodność dla wszystkich firm, instytucji, urzędów i klientów indywidualnych.” – powiedziała Ewelina Chudy, Kierownik Zespołu Zarządzania Produktami  w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems.

Kwalifikowany znacznik czasu jest usługą zgodną z rozporządzeniem eIDAS, obowiązującym w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że jego zastosowanie wywołuje prawne skutki wynikające z daty powstania dokumentu lub podpisu. Pozwala to stwierdzić, że dokument lub podpis istniał w konkretnej chwili. Konsekwencją jest skutek prawny „daty pewnej” w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zobacz także