Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak budować pozycję bankowości spółdzielczej?

W dniach 17-18 września 2019 r. w Warszawie odbyło się Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej, w którym brali udział przedstawiciele Asseco. „Myśl globalnie, działaj lokalnie” to hasło towarzyszące tegorocznemu wydarzeniu. Dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób banki spółdzielcze powinny budować swoją pozycję na rynku, tak aby zachować własną tożsamość w dobie postępującej transformacji cyfrowej.

Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland wziął udział w dyskusji na temat nowoczesnej bankowości spółdzielczej. Uczestnicy panelu rozmawiali na temat stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem nowej platformy IT, która miałaby pełnić rolę bazy dla cyfrowego banku spółdzielczego, działającego lokalnie.

W panelu brali udział także Paweł Gula, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości; Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku; Andrzej Data, Prezes Zarządu SoftNet oraz Adam Borkowski, Prokurent, Dyrektor Pionu Współpracy z Bankami, NOVUM.

Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej zostało zorganizowane przez Związek Banków Polskich, banki zrzeszające: BPS S.A. i SGB-Bank S.A. oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Asseco było jego partnerem generalnym.

Link do relacji: alebank.pl

Zobacz także