Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Aktualne wyzwania polskiego sektora zdrowia

Skuteczna droga do podniesienia efektywności systemu zdrowia wymaga wspólnej wizji wszystkich interesariuszy i podejmowania przez nich działań w sposób, jak najbardziej interoperacyjny podkreślali eksperci tegorocznego Forum e-Zdrowia. Wydarzenie odbyło się w dniach 19-20 września 2019 r. w Sopocie. Asseco reprezentował Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Opieki Zdrowotnej spółki.

Pierwszego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny na temat strategicznych wyzwań cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia w Polsce. Eksperci reprezentujący: środowisko rządowe, samorządowe, lekarzy, pacjentów oraz dostawców usług informatycznych rozmawiali głównie na temat wizji dalszych zmian w sektorze zdrowia. Wskazywali konkretne rekomendacje, a więc m.in. kompleksowe wprowadzanie nowych e-Usług dla świadczeniodawców, tak by mieli do nich dostęp we wszystkich częściach kraju, dostosowanie infrastruktury informatycznej do poziomu, który już oferują placówki prywatne oraz, co najważniejsze budowę architektury systemowej. Ten ostatni punkt dotyczy głównie tego, aby określić jasno cele strategii e-Zdrowia i przepływu informacji. Tylko tak zostaną uporządkowane działania, gdzie jest duża liczna interesariuszy.

Bardzo wysoko oceniam to, co się działo w ciągu tych dwóch lat, głównie politykę informacyjną związaną z e-Zdrowiem, która była skuteczna i intensywna. Doprowadziła do przełomu we wdrażaniu aplikacji, z których korzystają różne grupy interesariuszy. To czego jeszcze brakuje, to miejsca, w którym problemy związane z wdrażaniem oprogramowania byłyby dyskutowane z udziałem dostawców IT. Warto byłoby to uwzględnić w strategii e-Zdrowia – podkreślił w trakcie panelu Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

W dyskusji uczestniczyli również m.in. Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia; Adam Niedzielski, Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia; Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego; Jarosław Fedorowski, Prezes Zarządu, Polska Federacja Szpitali; a także Łukasz Jankowski, Prezes Zarządu, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Forum e-Zdrowia to międzynarodowa konferencja adresowana do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie działań z obszaru e-Zdrowia w Polsce, regionach oraz poszczególnych jednostkach. Biorą w niej udział eksperci rynku zdrowia, lekarze, reprezentanci pacjentów oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, a także dostawcy usług IT.

Więcej informacji na: forumezdrowia.pl/2019

Zobacz także