Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Hurtownia danych a RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych precyzuje, kiedy i na jakich zasadach można przetwarzać dane osobowe, a kiedy powinno się zaprzestać tego procesu. Nie wskazuje jednak szczegółowej instrukcji wdrożenia swoich zapisów. W związku z tym organizacje samodzielnie budują metody i procedury, które pozwalają im działać zgodnie z RODO.

Jedną z nich jest procedura retencji danych osobowych, która wykorzystuje procesy ich anonimizacji i pseudonimizacji. Pseudonimizacja zakłada takie przekształcenie danych osobowych, że na ich podstawie nie da się zidentyfikować wybranej osoby fizycznej. Jest to jednak proces odwracalny, co oznacza, że istnieje możliwość ponownego powiązania danych konkretnej osoby z danymi zgromadzonymi w systemach. Z kolei anonimizacja jest procesem trwałym i zakłada definitywne usunięcie przekształconych danych osobowych. Ta metoda jest wykorzystywana przede wszystkim przez organizacje, które gromadzą i przetwarzają ich duże ilości, np. banki czy domy maklerskie.

Hurtownia danych jest rozwiązaniem, które gromadzi, integruje i udostępnia dane dla innych systemów. Te procesy odbywają się automatycznie, więc wybieranie pojedynczych klientów z całej hurtowni danych, a następnie ich usuwanie byłoby bardzo trudne i uciążliwe. Właśnie dlatego Asseco Data Warehouse ma wdrożone procedury anonimizacji lub pseudonimizacji danych osobowych. Umożliwia dzięki temu usuwanie danych pojedynczych klientów, jak i całej zawartości zgromadzonej w hurtowni danych – powiedziała Estera Haas-Abgarowicz, Product Owner Asseco Data Warehouse, Asseco Poland.

Więcej informacji na: https://dwh.asseco.com/

Zobacz także