Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Energetyka nowej generacji siłą napędową gospodarki

Przedstawiciele Asseco uczestniczyli w 26. edycji konferencji EuroPower, która odbyła się w dniach 8-9 listopada w Warszawie. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń dotyczących rozwoju branży energetycznej w Polsce. W tegorocznej konferencji wziął udział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco. Spółkę reprezentowali także: Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa oraz Artur Wiza, Dyrektor Zarządzający Obszaru Komunikacji Korporacyjnej.

 

Konferencję EuroPower otworzył Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, który w swoim wystąpieniu mówił m.in. o najbardziej aktualnych problemach dotyczących branży energetycznej. Odniósł się także do światowych trendów w sektorze, za jakimi powinna podążać Polska.

 

Naszą ambicją jest nadążać za rozwojem energetyki na świecie, a nawet w niektórych dziedzinach ten rozwój wyprzedzać – podkreślił Krzysztof Tchórzewski.

 

Kolejnym punktem wydarzenia był panel „Skok technologiczny w polskiej gospodarce”, w którym wziął udział Adam Góral. Uczestnicy dyskusji, wśród których znaleźli się m.in. Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz Łukasz Kroplewski Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju w PGNiG dyskutowali o wyzwaniach, przed którymi stoi polski przemysł energetyczny.

 

Jestem przeciwnikiem tych tez, że jeśli my nie podążymy za światem bogatych, to zginiemy. Musimy w energetyce szukać swojego miejsca, ocenić, czym dysponujemy – powiedział Adam Góral. Odnosząc się do kierunków rozwoju elektromobilności w Polsce stwierdził: Myślę, że pomysł elektromobilności płynący ze strony państwa jest bardzo sensowny. Możemy odzyskać wiedzę o produkcji samochodów, będziemy w tej dziedzinie istnieć.

 

Podczas EuroPower dyskutowano także o tzw. pakiecie zimowym, zwanym oficjalnie jako „Pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Jest to propozycja Komisji Europejskiej (KE) dotycząca regulacji prawnych w zakresie energetyki, która została zaprezentowana pod koniec 2016 roku. Zakłada m.in. możliwość zawarcia z dostawcą umowy opartej o dynamiczne ceny energii elektrycznej, a także wzmacnia jego uprawnienia w zakresie wolnego wyboru świadczeniodawcy. W pakiecie KE promuje np. inteligentne liczniki oraz certyfikowane porównywarki cen energii. Debatę na temat p.t. „Konsument na rynku energii jako priorytet pakietu zimowego” poprowadził Artur Wiza, Dyrektor Zarządzający Obszaru Komunikacji Korporacyjnej.

 

Pakiet przychodzi w odpowiednim momencie lub nawet trochę za późno. Staramy się nadgonić zmiany w otoczeniu. Realizacja strategii Unii Energetycznej jest już w 90 proc. zrealizowana w zakresie pakietu zimowego. W pakiecie czystej energii dużą uwagę poświęcamy klientowi – powiedział biorący udział w dyskusji Maciej Ciszewski, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej.

 

Drugi dzień konferencji EuroPower rozpoczął się od prezentacji wprowadzającej do panelu pt. „Nowoczesne technologie w energetyce”, którą poprowadził Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, który zasiada w radzie programowej wydarzenia. Ta część konferencji była poświęcona trendom w energetyce, a więc wykorzystaniu sztucznej inteligencji, oprogramowania i oprzyrządowania inteligentnych sieci.

 

Do niedawna nowe idee, pomysły i związane z tym technologię powstawały w sektorze energetycznym. To firmy energetyczne tworzyły wizje, za którą podążali ich klienci. Obecnie ulega to zmianie, ponieważ to klienci szybciej niż sektor adaptują technologie energetyczne i informatyczne. Tym samym konsumeryzacja w energetyce stała się faktem. Uzyskanie efektu synergii pomiędzy potencjałem sektora energetycznego i jego klientami jest celem nadrzędnym, który pozwoli stworzyć nowy model rynku zwany Energetyką 3.0. W konsekwencji należy przewidywać dynamiczny rozwój po stronie Klienta związany z instalacjami paneli fotowoltaicznych, HES-ami, czyli magazynami energii, pojazdami elektrycznymi oraz szeroko rozumianym Home Smart – powiedział Tomasz Bendlewski. W związku ze zmieniającym się modelem rynku energetycznego i koniecznością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz szybkością zachodzących przemian wyzwaniem branży IT jest konieczność wprowadzania architektury dwóch prędkości – dodał.

 

Konferencję zakończyła debata nt. „Programu rozwoju elektromobilności w Polsce”.

 

Poruszono w niej m.in. kwestie związane korzyściami wynikającymi z użytkowania samochodów elektrycznych oraz rozwojem infrastruktury do ładowania.

 

Jazda moim samochodem elektrycznym kosztuje 10zł/100 km. Od tych 10 zł płaci się 2 zł podatku. Jakbym jeździł zwykłym samochodem o podobnych parametrach, to za 100 km płaciłbym 48 zł, w tym 30 zł podatku – powiedział Paweł Piwowar.

 

W dyskusji wzięli udział m.in. Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu Asseco, Janusz Moroz, Członek Zarządu Innogy Polska oraz Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

 

Pełna relacja z paneli:
Skok technologiczny w polskiej gospodarce
Konsument na rynku energii jako priorytet pakietu zimowego
Nowoczesne technologie w energetyce

 

Zobacz także