Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wprowadza AUMS Market Connector dla podmiotów rynku energii

Przed branżą energetyczną stoi wiele wyzwań, na które ma wpływ stale rosnąca potrzeba digitalizacji sektora. Szereg zmian prawnych związanych z powołaniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) powoduje, że systemy obsługi klienta i zarządzania danymi pomiarowymi czeka dynamiczny i skomplikowany rozwój. AUMS Market Connector jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku.

AUMS Market Connector (AUMS MC) to rozwiązanie, które umożliwia integrację systemów dziedzinowych podmiotów rynku energii z CSIRE w celu automatyzacji realizacji procesów biznesowych. Rozwiązanie Asseco będzie zapewniać dwukierunkową komunikację z systemem CSIRE wdrażanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Jako wieloletni partner sektora energetycznego zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nim stoją w związku z uruchomieniem CSIRE. Ogromny zakres wymiany danych i stosunkowo krótki okres, jaki ustawodawca przewidział na dostosowanie systemów sprawił, że podjęliśmy decyzję o budowie rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo ciągłości działania naszych klientów. Nowy produkt AUMS Market Connector, stanowić będzie centralny punkt wymiany danych z CSIRE, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, niezawodności, z pełną kontrolą i monitoringiem realizowanych procesów – podkreśla Mariusz Zieliński, Kierownik Obszaru Projektowego, Asseco Poland.

Rozwiązanie Asseco jest tworzone z myślą o wszystkich uczestnikach rynku energii, na których spoczywać będzie obowiązek komunikacji z CSIRE, tj. sprzedawcach, podmiotach odpowiedzialnych za bilansowanie oraz przedsiębiorstwach dystrybucji energii. Dodatkowo wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw obrotu mediami, zapewni automatyzację wymiany danych z operatorem dystrybucji gazu ziemnego zgodnie ze standardem EDIFACT.

„AUMS MC stanowi okno na świat dla przedsiębiorstw obrotu oraz dystrybucji energii. System zapewni jeden punkt bezpiecznej komunikacji z rynkiem, znacząco redukując zasoby potrzebne do obsługi masowych procesów wymiany danych. System poprzez otwarte API umożliwi naszym klientom włączanie w te procesy nowych rozwiązań od różnych dostawców przy utrzymaniu pełnej kontroli nad ich realizacją z poziomu jednego pulpitu administratora” – dodaje Mariusz Zieliński.

System dostępny jest w 2 podstawowych wariantach, zarówno w modelu On premise, jak i SaaS:

  • AUMS Market Connector Seller
  • AUMS Market Connector Distributor

Więcej o rozwiązaniu: https://aums.asseco.com/pl/produkty/aums-market-connector/

Zobacz także