Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rewolucja informatyczna w energetyce

Branża energetyczna szykuje się do zmiany modelu wymiany informacji na rynku energii elektrycznej. Rewolucja dokona się wraz z wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie. O wyzwaniach, jakie stoją przed firmami energetycznymi mówi Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland.

Jak rynek powinien się przygotować do nadchodzących zmian? W jakie systemy zainwestować?

Warto sobie uświadomić, że w przypadku przedsiębiorstw energetycznych konieczna będzie przebudowa lub reorganizacja dużej części aktualnych procesów biznesowych. W konsekwencji zmiany dotkną całą architekturę IT tych przedsiębiorstw, systemów związanych z komunikacją oraz obsługą klienta, systemów pomiarowych i części systemów związanych z obsługą sieci energetycznej. Zakres tych zmian będzie wyjątkowo duży i wymusi wymianę lub gruntowną przebudową części systemów IT. Dodatkowo należy spodziewać się modyfikacji w stosowanych obecnie technologiach, wśród których przede wszystkim należy zwrócić uwagę na praktyczne i powszechniejsze zastosowanie rozwiązań typu Cloud, Big-Data, czy IoT. Można zgodzić się z często przytaczanym stwierdzeniem, że w wyniku powstania CSIRE zmniejszy się ilość interfejsów pomiędzy systemami IT, ale niewątpliwie te, które powstaną, będą o wiele bardziej złożone i zaawansowane technologicznie. Osobnym pytaniem, które warto sobie zadać, to czy w wyniku powstania OIRE i systemu CSIRE w przedsiębiorstwach energetycznych pojawią się nowe produkty, czy usługi? W tym przypadku przewidywanie jest zdecydowanie trudniejsze, bo zależy od wielu zmiennych, a przede wszystkim od podejścia uczestników rynku, na ile będę chcieli (w zasadzie musieli) dostosować się do zmian, a na ile będę rzeczywiście chcieli, wykorzystać pojawienie się OIRE do wykreowania nowego biznesu. Takich produktów, czy usług możemy wyobrazić sobie sporo, a ich potencjalne powstanie również wpłynie na rozwój systemów IT.

Jaka jest skala zmian w infrastrukturze IT, których muszą dokonać firmy energetyczne?

Wyzwanie, z którym będą musiały się zmierzyć firmy, jest naprawdę ogromne i należy mieć tego świadomość, tym bardziej że w wyznaczonym okresie 36 miesięcy możemy spodziewać się także szeregu innych uregulowań rynku energii związanych np. z nowelizacją Ustawy Mocowej, Ustawy OZE, czy też ze zmianą warunków bilansowania. W szczególnie trudnej sytuacji będą przedsiębiorstwa, które nie dokonały do tej pory centralizacji kluczowych systemów i będą musiały prowadzić ten proces równolegle. Przy tej liczbie wyzwań, w tak krótkim czasie, kluczowym czynnikiem sukcesu staje się efektywna współpraca pomiędzy biznesem a IT, które obok wiedzy informatycznej musi także posiadać wysokie kompetencje merytoryczne związane z krajowym rynkiem energii i procesami w firmach energetycznych. W praktyce oznacza to ograniczony wybór dostawców działających na polskim rynku i będzie promować stabilne firmy, od lat inwestujące w budowę oraz rozwój tych kompetencji. Asseco Poland jest taką firmy i we współpracy ze swoimi klientami, którzy już teraz prowadzą projekty dostosowujące systemy IT do przyszłych wymagań, systematycznie wprowadza na rynek nowe wersje swoich produktów odpowiadające funkcjonalnie oraz technologicznie przyszłym wyzwaniom. Jednym z przykładów takiego działania jest nowa wersja flagowego produktu Asseco, jakim jest AUMS Biling & CIS w wersji 4., która będzie udostępniona wszystkim naszym klientom na warunkach wynikających z posiadanych obecnie licencji.

Wypowiedź ukazała się w tekście Energetyka szykuje się do informatycznego skoku, WNP.pl, https://www.wnp.pl/energetyka/energetyka-szykuje-sie-do-informatycznego-skoku,468956.html#wnp-has-paylock

Zobacz także