Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wzięło udział w PETEC Power Energy Tech w Rumunii

Przedstawiciele z Asseco Group wzięli udział w międzynarodowej konferencji PETEC Power Energy Tech, która odbyła się w dniach 7-8 listopada 2018 r. w Rumunii. Tematem przewodnim wydarzenia były aktualne wyzwania stojące przed sektorem energetycznym Rumunii, a w szczególności kwestia zwiększania efektywności tej branży gospodarki.

W trakcie konferencji, w ramach panelu “State-of-the-art technologies transforming the energy lifecycle”, odbyła się prezentacja „Residential customers are ready to response. IoT brings new dimension of DSR”*,którą poprowadził Łukasz Bednarek, Business Analyst and R&D Manager, Asseco Poland. Zwrócił w niej uwagę m.in. na światowe trendy w zwiększaniu efektywności energetycznej, poprzez zaangażowanie odbiorców końcowych w proces regulacji popytu na energię elektryczną. Podkreślił także, że ich potrzeby stale rosną, podobnie, jak wpływ na funkcjonowanie systemów elektroenergetycznych. Dlatego, tak istotny staje się rozwój modelu partnerstwa pomiędzy sektorem energetycznym, a konsumentami oraz pełne wykorzystanie potencjału gospodarstw domowych i firm z sektora MŚP w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz niezawodności funkcjonowania sieci.

Stale obserwujemy aktualne kierunki rozwoju sektora energetycznego. Dlatego dbamy o rozwój technologii, które pozwolą nam spełnić rosnące oczekiwania wszystkich uczestników rynku energii. Obecnie realizujemy w Asseco projekt, którego celem jest umożliwienie zdalnego sterowania infrastrukturą domową i biurową (Home/Building Energy Management) i komercyjne wykorzystywanie tych zasobów w procesach biznesowych przedsiębiorstw energetycznych – powiedział Łukasz Bednarek.

Większość prezentacji podczas PETEC Power Energy Tech była poświęcona bieżącym działaniom podejmowanym przez rumuński sektor przemysłowy w celu zwiększenia efektywności wykorzystywania paliw kopalnych – ropy i gazu oraz modernizacji rumuńskiej energetyki. Rozmawiano także o projektach, mających na celu zapewnienie dostępu do energii elektrycznej wszystkim mieszkańcom Rumunii, gdzie jeszcze ok. 100 tys. gospodarstw domowych nie jest przyłączona do sieci.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Energetyki w rumuńskim rządzie – prof. Anton Antona. Asseco było srebrnym partnerem wydarzenia. Grupę reprezentowały spółki: Asseco Poland oraz Asseco South Eastern Europe.

* – Demand Side Response.

Zobacz także